Warunki techniczne WT 2014 – nadzieje i konsekwencje

Od 1 stycznia 2014 r. weszły w życie nowe warunki techniczne WT 2014, które w większości przypadków zaostrzyły co najmniej o ok. 25% dotychczasowe parametry podane w warunkach technicznych WT 2008. Tym samym nastąpiła zmiana nie tylko ilościowa, ale przede wszystkim jakościowa, powodująca całkowitą zmianę podejścia do procesu projektowania.

Dotychczas dla projektantów oraz instalatorów, którzy tworzyli projekty budynków, spełnienie podstawowego warunku jakim jest wskaźnik energii pierwotnej budyku EP nie było zbyt trudne. Wystarczyło tylko, żeby przegrody zewnętrzne spełniały warunek Umax , parametry instalacji ogrzewania, ciepłej wody oraz chłodzenia były w rozsądnych granicach, aby wartości graniczne (referencyjne) energii pierwotnej EP w obliczeniach cieplnych były spełnione. Nie trzeba było specjalnie szukać nowych materiałów budowlanych czy rozwiązań architektonicznych lub instalacyjnych, ponieważ nadal wystarczały typowe technologie i materiały budowlane. Dlatego certyfikator (osoba wykonująca charakterystykę energetyczną), najczęściej, jako ostatnia w całym procesie projektowania, otrzymywała do obliczeń gotowy projekt budynku, który z reguły nie wymagał żadnych dodatkowych poprawek, albo ich liczba była bardzo niewielka i spowodowana była głównie przez z oczywiste pomyłki lub przeoczenia.

 

Jednak od stycznia bieżacego roku, obniżenie jednostkowego zużycia energii wymusiło ważną zmianę, polegajaca na tym, że certyfikator stał się ważnym uczestnikiem procesu projektowania. Jego zadaniem jest nie tylko wykonanie obliczeń, ale także zgłoszenie konktretnych zaleceń dla projektantów i instalatorów, bez których spełnienie maksymalnej wartości wskaźnika EP nie będzie możliwe. Zalecenia te muszą być oczywiście formalnie uzgodnione z projektantem, aby mogły zostać uwzględnione w obliczeniach.

Obecnie zalecenia te mogą obejmować całokształt projektu w zakresie dotyczącym np.:   izolacji termicznej przegród, zastosowanych materiałów izolacyjnych, czasu i sposobu użytkowania budynku , temperatur pomieszczeń, mostków cieplnych, optymalizacji instalacji, c.o, c.w.u i chłodzenia, a nawet ilości osób zatrudnionych.

W ten sposób można przestawić obecny proces projektowania w następujący sposób:

diagram

Nadzieje

Wbrew pesymistycznym analizom i zapowiedziom, pojawiającym się na stronach internetowych, spełnienie WT 2014 jest możliwe, z reguły bez specjalnych dodatkowych nakładów finansowych, a czasami nawet koszty mogą być niższe, od spodziewanych. Jednak ważniejsza jest zmiana mentalności w projektowaniu, która wymaga intensywnego dokształcania ( szkolenia, sympozja, literatura, targi) w celu poznania i zastosowania najnowszych rozwiązań zmniejszających zapotrzebowania na energię budynku. Jest to proces nieunikniony spowodowany kolejnym zaostrzeniem warunków technicznych w 2017 i 2019 roku.

W kolejnych artykułach będę opisywał jakiego rodzaju przedsięwzięcia należy wykonać, aby spełnić w charakterystyce energetycznej cząstkowe wskaźnika EPmax na ogrzewanie, wentylację, ciepła wodę i oświetlenie.