Dodanie zdjęcia do budynku jedno- i wielofunkcycyjnego w programie ArCADia-TERMO

Dodanie zdjęcia do budynku jedno- i wielofunkcyjnego w programie ArCADia-TERMO 6.

Początkujący użytkownicy programu ArCADia-TERMO czasem mają problemy z prawidłowym dodaniem zdjęcia do raportu świadectwa charakterystyki energetycznej a następnie z jego wydrukiem.

W tym artykule zostaną omówione wszystkie aspekty tego zagadnienia.

Na początku należy podkreślić, że program ArCADia-TERMO pozwala na wykonywanie świadectw energetycznych – także dowolnych budynków wielofunkcyjnych, takich jak na przykład: budynek magazynowo-biurowo-mieszkalny, galeria handlowa, produkcyjno-biurowy, mieszkalno-biurowy, mieszkalno-handlowy itd.

Dodanie zdjęcia
Bardzo dobrym   przykładem budynku wielofunkcyjnego jest domek jednorodzinny ze sklepem. Mamy tutaj 2 funkcje budynku: mieszkalna i usługowa (sklep).

Aby wykonać świadectwo dla takiego budynku dwufunkcyjnego należy w etapie Strefy cieplne zdefiniować strefy (ogrzewane i nieogrzewane) należące do części mieszkalnej (Część mieszkalna) i do części usługowej (Część usługowa).

Następnie, trzeba przejść do etapu Ogrzewanie i wentylacja i po kliknięciu na przycisk plus 3_11_plus_1 ( w lewym górnym rogu) dodać nową grupę i nazwać ją Sklep, a potem kliknąć lewym przyciskiem myszy na strefę Część usługowa (strzałka przerywana) i przeciągnąć ją do pozycji Lista stref w grupie Sklep.

Dla uproszczenia przyjmijmy, że zarówno części mieszkalnej jaki usługowej mamy tylko po jednej strefie cieplnej (ogrzewanej).

3_11_plus_2
Rysunek 1. Końcowy układ funkcji w budynku jednorodzinnym w etapie Ogrzewanie i wentylacja

I teraz dopiero można dodawać zdjęcia.

Gdy chcemy dodać zdjęcie (rys.2):

a) tylko do części mieszkalnej, aby potem wydrukować świadectwo tylko tej funkcji budynku, należy kliknąć na Część mieszkalna budynku jednorodzinnego, a potem na domyślne zdjęcie po prawej stronie okna programu, aby dodać własne zdjęcie tej części budynku,

b) tylko do części usługowej, aby potem wydrukować świadectwo tylko tej funkcji budynku, należy kliknąć na Sklep, a potem na domyślne zdjęcie po prawej stronie okna programu, aby dodać własne zdjęcie tej części budynku ( czyli sklepu),

c) całego domku jednorodzinnego, aby potem wydrukować świadectwo dla całości, należy kliknąć na Certyfikat ( niebieska strzałka ciągła, rys.1), a potem na domyślne zdjęcie po prawej stronie okna programu, aby dodać własne zdjęcie całego domku jednorodzinnego.

3_11_plus_3
Rysunek 2. Dodanie zdjęcia do każdej funkcji i do całego domku jednorodzinnego. Linia górna – dla całego budynku, linie dolne – dla obu funkcji.

Wydruki

To jeszcze nie koniec.

Gdy chcemy prawidłowo wydrukować świadectwa dla poszczególnych funkcji budynku oraz dla całego domku jednorodzinnego (z obiema funkcjami), to wtedy musimy przejść do etapu Wydruki i gdy chcemy wydrukować świadectw energetyczne dla (rys. 3):

 1. a) całego domku jednorodzinnego musimy kliknąć na słowo Certyfikat,
 2. b) części mieszkalnej domku jednorodzinnego musimy kliknąć na słowo na Część mieszkalna budynku jednorodzinnego,
 3. c) częsci usługowe domku jednorodzinnego musimy kliknąć na słowo Sklep,

3_11_plus_4
Rysunek 3. Lista funkji budynku do wydruku

Po wybraniu odpowiedniej pozycji na liście (rys.3) trzeba kliknąć na jednej z 3 przycisków znajdujących się po prawej stronie okna programu .

3_11_plus_5
Rysunek 4. Przyciski zapisu i wydruku w programie ArCADia- TERMO 6

Zostało jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób dodać zdjęcie do budynku jednofunkcyjnego np. Domku jednorodzinengo bez części usługowej.

Odpowiedź jest prosta. Postepujemy dokładnie tak samo jak dla budynku wielofukcyjnego, pomietając jednak, gdzie dodaliścmy zdjęcie całego domku. Czy dodaliśmy do pozycji Certyfikat (rys. 1 i 3) czy części budynku. Ponieważ gdy dodaliśmy zdjęcie do pozycji Certyfikat, to i wydruk musimy wykonać klikając także na słowo Certyfikat (rys.3) i tak samo dla części budynku. Choć zawartość obu świadewtw byłaby identyczna, to jednak tylko w jednym z nich znajdowałoby się wcześniej dodane zdjęcie.

Wentylacja hybrydowa w programie ArCADia-TERMO

Wentylacja mieszana w programie   ArCADia-TERMO

Wentylacji hybrydowej jest połączeniem wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciągowej.

Celem wentylacji hybrydowej jest wspomaganie wentylacji grawitacyjnej. Idea polega na tym, aby w sytuacji zbyt niskiego ciągu np. a okresie letnim lub w przypadku dużej liczby osób w pomieszczeniu, wymusić niezbędną ze względów higienicznych cyrkulację powietrza, na wymaganym poziomie w danym pomieszczeniu.

Inna ważną zaletą jest praktycznie całkowicie bezgłośna praca. Ponieważ ten typ wentylacji ma  z reguły charakter wyciągowy, dlatego musi zostać zapewniony odpowiedni dopływ świeżego powietrza przez okna i drzwi, poprzez zastosowanie nawiewników i otworów wentylacyjnych (stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna nie może być całkowicie szczelna!), bez których ten typ instalacji nie może efektywnie funkcjonować.

Niezbędnym elementem instalacji są układy sterowania oraz czujniki: ciągu powietrza, czujniki CO2 lub czujniki podczerwieni reagującej na zmieniającą się ilość osób w pomieszczeniach.

Niestety, wadą tej instalacji są dość duże straty ciepła spowodowane okresowym działaniem wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz cena jednego punktu wyciągowego (znajdującego się jako nasada kominowa w górnej części pionu wentylacyjnego na dachu) wynosząca około 1000 zł. Na szczęście roczny koszt energii elektrycznej do napędu wentylatorów nie jest duży ze względu na okresowy okres użytkowania oraz niski pobór mocy między 5 a 8 watów – maksymalnie 16 W.

W przypadku budownictwa wielorodzinnego problemem jest indywidualny układ pomiarowy zużytej energii elektrycznej – szczególnie w spółdzielniach mieszkaniowych.

Przyjmując moc wentylatorów 6 W i czas działania 12 godzin dziennie przez 180 dni w roku mamy: Epom = 6W*12h*180 dni /1000 = 12,96 kWh, co daje roczny koszt ok. 8 zł.

A dla maksymalnej mocy równej 16 W mamy w okresie rocznym ok. 35 kWh.

W programie ArCADia-TERMO dla pomieszczeń biurowych:10e_hybrydowa

Energia pomocnicza: 10e_Epom

Podsumowanie

Wentylacja hybrydowa nie jest idealnym rozwiązaniem w każdej sytuacji, ale warto rozważyć jej zastosowanie w pomieszczeniach biurowych, edukacyjnych, mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i salach konferencyjnych, ponieważ pozwala osiągnąć dobry komfort użytkowania przy znacznie niższym  (o około 80%) koszcie w porównaniu do systemu klimatyzacji.

Wentylacja hybrydowa nie powinna być stosowana w pomieszczeniach szpitalnych, laboratoriach, kuchniach przemysłowych i innych pomieszczeniach, wymagających dużej krotności wymian świeżego powietrza.

Licencje i wersje programu ArCADia-TERMO, czyli jak to działa?

Licencje i wersje programu ArCADia-TERMO, czyli jak to działa?

Wyjaśnienie sposobu licencjonowania programu ArCADia-TERMO wymaga przeczytania całego artykułu.

 Rozdział 1. Wersje i sposób numeracja programu ArCADia-TERMO.

1. Po pierwsze
Trzeba podkreślić, że fizycznie program ArCADia-TERMO jest jeden, niezależnie od posiadanej lub nieposiadanej licencji przez użytkownika. Oznacza to, że każdy kto ściąga z internetu, a potem instaluje na swoim komputerze program ArCADia-TERMO, nie będzie musiał później instalować innej wersji tylko dlatego, że ją właśnie zakupił.

Program można bezpłatnie pobrać ze strony www.intersoft.pl, przycisk Pobierz -> Aktualizacje i wersje demo -> Aktualizacje lub bezpośrednio ze strony linku:

http://www.intersoft.pl/index.php?pobierz=aktualizacje-nowe

Na stronie internetowej www.intersoft.pl dostępne są również wersje archiwalne programu ArCADia-TERMO.

2.Po drugie
Program ArCADia-TERMO posiada numer np. 6.0.1078, określający aktualny zakres obliczeń, norm i rozporządzeń oraz funkcjonalności jaką ma do dyspozycji użytkownik. Numer ten można sprawdzić klikając na menu Pomoc -> O programie

Obecnie tj. listopad 2014 r. ,w sprzedaży jest wersja 6.

Aktualizacje wersji 6 mogą mieć numery 6.0.XXXX, 6.1.YXYZ, 6.2.XXTX, 6.3.XWXP i jak dotąd, jest zasadą, że są one bezpłatne.

3.Po trzecie
W zależności od przeznaczenia program ArCADia-TERMO występuje w 5 wersjach, od najniższej do najwyższej:

a) Demonstracyjna (bezpłatna)
b) ArCADia-TERMO LT (płatna), czyli LIGHT
c) ArCADia-TERMO STD (płatna), czyli STANDARD
d) ArCADia-TERMO (płatna), czyli TERMO
e) ArCADia-TERMO PRO (płatna), czyli PRO

Wersja   Demonstracyjna jest bezpłatna i przez 30 dni od pierwszego dnia jej zainstalowania pozwala wykonywać wszystkie obliczenia jakie tylko są możliwe, ale bez licencji, czyli w celach niekomercyjnych, po to, aby przed zakupem użytkownik miał możliwość poznania działania programu i wszystkich jego możliwości.

Wersja   ArCADia-TERMO LT jest najtańsza i pozwala wykonywać świadectwa energetyczne budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych bez chłodzenia ( i bez oświetlenia).

Wersja ArCADia-TERMO STD jest bardziej rozszerzona niż ArCADia-TERMO LT i pozwala wykonywać świadectwa energetyczne kadego rodzaju budynku i lokalu np. biurowy, mieszkalny, produktcyjny itd. wraz z chłodzeniem i oświetleniem.

Wersja ArCADia-TERMO TERMO jest bardziej rozszerzona niż ArCADia-TERMO STD i pozwala wykonywać nie tylko świadectwa energetyczne każdego rodzaju budynku i lokalu, ale także charakterystykę energetyczną każdego budynku np. biurowy, mieszkalny, produkcyjny itd. wraz z chłodzeniem i oświetleniem.

Wersja ArCADia-TERMO PRO jest bardziej rozszerzona niż ArCADia-TERMO i jest najdroższa. Pozwala wykonywać nie tylko świadectwa energetyczne oraz charakterystykę energetyczną budynku, ale także audyty energetyczny i audyt remontowy.

Warto podkreślić, że zakup wersji wyższej pozwala na wykonywania obliczeń we wszystkich niższych wersjach.

Przykład 1
|Po zakupieniu wybranej ( płatnej) wersji programu, użytkownik otrzymuje (oprócz licencji w formie papierowej, potwierdzającej zakupienie modułu) na adres e-mail swojej poczty internetowej, specjalny plik licencyjny, który powinien zainstalować na swoim komputerze. Plik licencyjny może zawierać od jednej do 4 licencji i zależy to od zakupionej wersji.

Przykład 2
Jedna licencja jest tylko w przypadku zakupu tylko wersji ArCADia-TERMO LT. A cztery licencje dla wersji ArCADia-TERMO PRO. Oznacza, to że użytkownik może w sposób legalny wykonywać obliczenia także na niższych wersjach.

Oczywiście, nie można wykonywać obliczeń, na wersji wyższej niż zakupiona. I dlatego, po okresie 30 dni od pierwszej instalacji oraz po przełączeniu się na wyższą wersję niż zakupiona, użytkownik nie będzie mógł wprowadzać danych, ponieważ zostanie wyświetlony komunikat- Wersja niekomercyjna , a pola edycyjne zostaną zablokowane. Chociaż można będzie bez problemu w tej wyższej wersji wczytać dowolny plik .thb z danymi, ale tylko do odczytu.

 1. Po czwarte
  Do każdej płatnej wersji można dokupić oddzielnie dodatkowy moduł, taki jak:

Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny, Dobór grzejników oraz Klimatyzacja, rysunek poniżej:
5_11_moduly

 

Uruchomienie lub wyłączenie dodatkowych modułów polega na kliknięciu wybranego przycisku.

Jednoczesny zakup modułów Efekt ekologiczny oraz Efekt ekonomiczny pozwala wykonywać Analizę środowiskowo-ekonomiczną, dołączaną, jako niezależne opracowanie,   do projektu budowlanego.

Moduł Dobór grzejników jest przeznaczony głównie dla instalatorów grzejników, a Klimatyzacja – dla instalatorów systemu klimatyzacji.

Po zakupieniu każdego dodatkowego modułu użytkownik otrzymuje (oprócz licencji w formie papierowej, potwierdzającej zakupienie modułu) na adres e-mail swojej poczty internetowej, dodatkowy plik licencyjny, który powinien zainstalować tylko na jednym komputerze.

 1. Po piąte
  Wersja ArCADia-TERMO 6 posiada specjalny wysuwany panel (rysunek poniżej) pozwalający automatycznie skonfigurować i zoptymalizować program do zakresu obliczeń oraz wyświetla zakupione przez użytkownika licencje oraz podaje informacje jakie moduły działają wersji demonstracyjnej lub w ograniczonym zakresie. Szczególnie początkujący lub średnio zaawansowani użytkownicy powinni z niego korzystać.

 Zielony_przycisk

 6.Po szóste
Użytkownik powinien wybrać i kupić tę wersję, która mu najbardziej odpowiada, pomiętając, że może ją w przyszłości aktualizować i rozszerzać.

Zakup programu daje prawo do bezterminowego użytkowania programu ArCADia-TERMO tylko przez jego właściciela (firmę) i tylko na jednym stanowisku komputerowym. Nie ma wersji sieciowej i wielostanowiskowej.

W przypadku zmiany (lub awarii) komputera, użytkownik powinien odinstalować usunąć licencje z Menadżera licencji i zainstalować je na innym komputerze.

Po usunięciu licencji program ArCADiaTERMO zaczyna automatycznie działać w wersji demonstracyjnej.

W przypadku zagubienia pliku licencji istnieje możliwość jej bezpłatnego lub płatnego odtworzenia.

Ogniwa fotowoltaiczne (OF) cienkowarstwowe –przyszłość za chwilę

Ogniwa fotowoltaiczne (OF) cienkowarstwowe –przyszłość za chwilę

Obecnie przewiduje się za 15 lat, że 14 % całkowitej energii produkowanej na świecie będzie pochodziło z fotowoltaiki. Na przykład w 2011 roku wyprodukowano 30 GW enegii elekrycznej z paneli fotowoltaicznych, a do 2050 r.  aż 40% energii ma pochodzić z energii słonecznej. Zasada działania przemiany energii słonecznej w energię elektryczną oparta jest na technologii półprzewodnikowej.

Wbrew niektórym twierdzeniom Polska należy do państw o dość korzystnym poziomie natężenia promieniowania słonecznego, z którego powinno się powszechnie korzystać.

Obecnie maksymalna, możliwa do osiągnięcia sprawność na obecnym poziomie technologicznych OF wynosi prawie 50%. Są to ogniwa tandemowe. Jednak takie OF są bardzo drogie w produkcji, ponieważ zastosowany do ich produkcji jest m.in. arsenek galu jest kosztowny. Dlatego takie ogniwa wykorzystuje się w pojazdach kosmicznych. Natomiast na Ziemi jest to nieopłacalne.

Jednak cały czas, najbardziej popularne są OF produkowane na bazie krzemu, choć krzem nie jest dobrym materiałem do produkcji OF, ponieważ bardzo słabo absorbuje światło, przez to duża część energii słonecznej zamieniana jest na ciepło, zamiast na energię elektryczną. Dlatego OF zbudowane na bazie krzemu są ciężkie, grube i niewygodne.

Sprawność OF na bazie krzemu krystalicznego wynosi od 15% do 20%.

Druga generacja OF, to ogniwa cienkowarstwowe OFC , w których warstwa aktywna może być nawet 100 razy cieńsza niż dla krzemu. Dzięki temu mogą być bardzo lekkie, giętkie i łatwe w montażu. Materiałem do produkcji OFC są: krzem amorficzny, tellurek kadmu lub dwuselenek indowo-galowo-miedziowy (CIGS). Sprawność ok. 20%.

Takie OFC można zwijać w rulon, zapakować do torby lub plecaka i w dowolnym miejscu rozwiesić, jako wydajne, niezawodne i być może w niedalekiej przyszłości tanie źródło energii.

Moim zdaniem sytuacja taka powinna mieć miejsce bardzo szybko, w ciągu najbliższych 2 – 3 lat. Inaczej budowanie budynków energooszczędnych w standardzie NF 40 i pasywnych NF15, będzie w polskim klimacie mało realne i opłacalne.

Obecnie, energię fotowoltaiczną zaczyna się coraz częściej wykorzystywać do zasilania urządzeń pomocniczych i oświetlenia awaryjnego (pomocniczego), co widać na poniższym rysunku przedstawiającym fragment programu ArCADia-TERMO 6, etap Ogrzewanie i wentylacja.

10_3- Fotowoltaika

Podsumowanie

 1. Aby projektować i budować budynki energooszczędne niezbędny jest odpowiednio wysoki i szybki postęp technologiczny np. w branży paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

ArCADia-TERMO 6 – Nowość – Panel konfiguracyjny

Nowość – Panel konfiguracyjny, czyli to co lubię najbardziej

Program ArCADia-TERMO 6 został zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownicy wszyscy mogli korzystać z niego bez problemów.

Ponieważ od w dnia 3 października 2014 r. weszło w życie rozporządzenie MIiR dotyczące nowej metodologii wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej dlatego program ArCADia- TERMO musiał się zostać odpowiednio przystosowany. Wymagało to nie tylko wprowadzenia dużych zmian w zakresie obliczeń, ale także w zakresie wprowadzania danych. Kolejnym aspektem było umożliwienie odczytu plików pochodzących ze starszej wersji oraz aktualizacja danych w audycie energetycznym i remontowym dostosowując je do nowego rozporządzenia z oraz warunków technicznych WT 2014.

Kilka zmian wprowadzono również w analizie środowiskowo-ekonomicznej.

W ten sposób powstała wielka ilość możliwości wyboru norm, rozporządzeń, warunków technicznych oraz włączenia dodatkowych modułów (Efekty ekologiczne i ekonomiczne, Dobór grzejników i Klimatyzacja). Spowodowało to konieczność zautomatyzowania konfiguracji programu ARCAdia-TERMO 6. W tym właśnie celu dodano specjalny, wysuwany Panel konfiguracyjny, zapewniający natychmiastową konfigurację i optymalizację klikniętych obliczeń, tak aby jak najmniejszym nakładem sił można było wykonać obliczenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Chociaż Panel ten (rys.1), przeznaczony jest szczególnie dla nowych użytkowników, niemających jeszcze wystarczającego doświadczenia lub dla użytkowników nieposiadających wystarczającej wiedzy teoretycznej w zakresie interpretacji nowej metodologii, to jednak ja sam używam go bardzo często – za każdym razem gdy mam wykonać wymienione na liście obliczenia. Po to, aby się nie tracić czas na wyłącznie zbędnych etapów oraz właściwą konfiguracją programu np. przy konwersji z wersji 5.3 do 6.0, albo w celu ustawienia domyślnych przepisów prawa.

Panel_wysuwany
Rysunek 1. Panel konfiguracyjny. Wybór obliczeń świadectwa
charakterystyki energetycznej (strzałka)

Po wybraniu odpowiedniego tematu przez użytkownika:
1) nastąpi optymalizacja ilości etapów, które należy wykonać. Na przykład zamiast włączonych 28 etapów program pokaże tylko 10 niezbędnych etapów,
2) zostaną ustawione tylko te normy, rozporządzenia i obliczenia, które są prawidłowe dla obecnych przepisów prawnych,
3) na końcu nastąpi pominięcie etapu 1 i przejście od razu do etapu 2.

Oczywiście, użytkownik może zawsze wybrać indywidualne ustawienia w etapie pierwszym.

Oprócz automatycznej konfiguracji użytkownik może zobaczyć jakie moduły są dla niego w pełni dostępne, a jakie tylko w ograniczonym zakresie.

Znaczniki w kolorze zielonym oznaczają, ze użytkownik posiada zakupione licencje do tych obliczeń i może wykonywać obliczenia dla celów komercyjnych; pozostałem kolory – że wybrane obliczenia dostępne są tylko w celach demonstracyjnych lub w niepełnym zakresie.

Na zakończenie należy przypomnieć, że dostęp do wysuwanego Panelu jest zawsze i polega na kliknięciu zielonego prostokątnego przycisku znajdującego się przy lewej krawędzi okna programu, rys. 2.

Zielony_przycisk
Rysunek 2. Położenie zielonego przycisku do wysunięcia Panelu konfiguracyjnego ( czarna strzałka)

 

 

Próba szczelności a straty ciepła przez wentylację

Próba szczelności a Straty ciepła przez wentylację

Na początku warto przypomnieć, że podstawową wielkością charakteryzującą szczelność powietrzną budynku jest parametr n50 h-1, oznaczający ilość wymian powietrza w budynku niezbędną do uzyskania w tym budynku nadciśnienia lub podciśnienia o wielkości 50 Pa. Dokładny sposób wykonania pomiaru wartości parametru n50 opisany jest w normie PN-EN 13829.

W rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych zaleca się, aby budynki z wentylacją naturalną (grawitacją) miały szczelność n50 ≤ 3,0 h-1, a z wentylacją mechaniczną n50 ≤ 1,5 h-1.

Niespodziewanym problemem podczas obliczeń wskaźnika EP okazała się sytuacja, gdy wybudowany budynek, przed oddaniem go do użytkowania, nie miał przeprowadzonej próby szczelności.

W takie sytuacji rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2014 roku na dole stronie 38 nakazuje przyjęcie do obliczeń strat ciepła (w przypadku wentylacji mechanicznej) krotności wymian na godzinę powietrza w budynku n = 4 h-1 . Powoduje to spory problem polegający na tym, że dla wentylacji mechanicznej wywiewnej wartości dodatkowych strumieni powietrza infiltrującego Vx,ex i mechanicznej nawiewno – wywiewnej Vx,su są kilka razy większe niż podstawowego. W takiej sytuacji można być prawie pewnym, że wartość wskaźnika EP nie będzie mogła być spełniona.

Gdyby przypadkiem budynek pasywny lub energooszczędny z wysokosprawnym odzyskiem ciepła posiadał nieszczelność , czyli parametr n50 = 4,0 h-1, wtedy jego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania mogłoby wzrosnąć aż o 100%. Choć oczywiście taka sytuacja jest mało realna.

Dlatego  należy założyć, że Ustawodawca chce wymusić dla każdego nowo wybudowanego budynku wykonanie próby szczelności (pod rygorem niespełnienia warunku EPmax) i nie można tego traktować jako nadgorliwość, błąd lub przeoczenie, ale słuszną decyzję, mobilizującą do budowy budynków energooszczędnych.

W przypadku wentylacji grawitacyjnej i w przypadku wyłączonej wentylacji mechanicznej sytuacja jest odmienna i polega na tym, że średni, dodatkowy strumień powietrza zewnętrznego infiltrującego przez nieszczelności, spowodowany działaniem wiatru i wyporu termicznego w pomieszczeniach Vinf wyznacza się w następujący sposób:

1) na podstawie wyników próby szczelności budynku:
Vinf = 0,05 * n50 * V/3600 m3/s

2) a w przy braku próby szczelności budynku:
Vinf= n * V/3600 m3/s, gdzie n= 0,2 lub ,0,3 h-1.

Warto zwrócić uwagę, że dla n50 = 4 pierwszy wzór daje tą samą ilość powietrza co wzór nr 2, czyli Vinf = 0,05 * 4 * V/3600 = 0,2 * V/3600 m3/s , co oznacza, ze oba wzory nie są restrykcyjne dla wentylacji grawitacyjnej.

Jednak dla wentylacji mechanicznej jest całkowicie inaczej, co  wyraźnie widać na rysunkach 1 i 2, gdzie obliczeniowe wartości strat ciepła przez wentylację w przypadku wykonania próby szczelności są aż o 29857,88/2486,48 = 12 razy lepsze niż bez przeprowadzenia tej próby. Powodem tak dużej różnicy jest wartość dodatkowego strumienia powietrza wentylacyjnego Vve,4 = Vinf podczas nieużytkowania budynku.

10_2-NIE
Rysunek 1. Wartości strumieni podstawowych i dodatkowych przy braku próby szczelnosci w programie ArCADia-TERMO 6

10_2-TAK
Rysunek 2. Wartości strumieni podstawowych i dodatkowych po wykonaniupróby szczelnosci w programie ArCADia-TERMO.

 Podsumowanie

 1. Wymuszenie przeprowadzania próby szczelności dla każdego nowo wybudowanego budynku może być dobrym sposobem edukacyjnym, zapewniającym przygotowanie projektantów do projektowania w najbliższych latach (czyli od 2019 r.) budynków zeroenergetycznych lub pasywnych.
 2. Nawet słabe wyniki szczelności budynku n50 =4 h-1, po przeprowadzeniu próby szczelności są aż 12 razy lepsze niż bez wykonanie tej próby.
 3. Choć obecnie można mieć spore wątpliwości nad koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związaną z wykonaniem próby szczelności , to jednak zyski z przeprowadzonej próby szczelności są niewątpliwe i zwracają się podczas użytkowania budynku.
 4. Koszty  wykonaniem próby szczelności wahają się od 500 zł dla budynków jednorodzinnych do ponad 5000 zł dla typowych średnich lub dużych budynków ( powierzchni kilku tysięcy m2)

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Projekt rozporządzenia MIiR z dn. 1.10.2014 r. w sprawie Audytu – komentarz i uwagi

Projekt rozporządzenia MIiR z dn. 1.10.2014 r. w sprawie Audytu – komentarz i uwagi

 

W dniu 1 października 2014 r. został opublikowany projekt rozporządzenia MIiR zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Ponieważ rozporządzenie zawiera tylko poprawki, dlatego liczy zaledwie 10 stron A4.  I dobrze.

W tym artykule zostanie przestawiona lista sugestii i uwag, które proponuję, aby można było w sposób jednoznaczny wykonywać obliczenia i generować raporty audytu. Zostaną one, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, przesłane do ministerstwa MIiR.

Uwaga nr 1

Strona 2.
Tabela 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU
Dane ogólne

wiersze 5, 6 : Dopisać w obu wierszach na końcu: Af
lub
podać, że chodzi o powierzchnię całkowitą netto Anetto wg projektu
(po wykładzinie) i powierzchnię Af

Uwaga nr 2
Strona 2.
Tabela 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

Jest: 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m2K]

Powinno być: 2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m . K]

Uwaga nr 3
Strona 2.
Tabela 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/m2 K]

Do listy przegród dodać pozycje:
7. Dach/stropodach/strop zewnętrzny
8. Strop nad piwnicą lub kondygnacją nieogrzewaną
9. Drzwi i okna wewnętrzne między częścią ogrzewaną i nieogrzewaną budynku

Doprecyzować wiersz 5.
Jest: Okna, drzwi balkonowe
Powinno być: Okna zewnętrzne ( w tym połaciowe, świetliki) lub drzwi balkonowe

Uwaga nr 4
Strona 3.
Tabela 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU
2. Sprawności składowe systemu grzewczego

Wartości sprawności oraz przerw na ogrzewanie powinny być podane w postaci dziesiętnej,a nie w procentach.

Uwaga nr 5
Strona 3.
Tabela 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU
2. Charakterystyka energetyczna budynku

Wiersze od 1 do 8.

Uwaga 5.1.
Termin „ciepło” zamienić na ”energia”.

Uwaga 5.2.
Podać symbole wartości i wskaźników dla parametrów opisanych w każdym wierszu oraz doprecyzować opisy.

Uwaga nr 6
Strona 5 i 6.
Strona 5 – wzór nr 3 oraz strona 6 – akapit pierwszy- ptk. a, ptk. c (wzór 5) i opis wzoru 5

Jest: U
Powinno być: Uc.

Uwaga nr 7
Strona 6.
Opis parametru Lg
Jest: w sezonie grzewczym
Powinno być: w okresie roku

Uwaga nr 8
Strona 7.
Opis parametru Qinf
Jest: niepożądanego
Powinno być: dodatkowego

Uwaga nr 9
Strona 8

1) Zamienić kolejność wiersza 7 i z 8.
2) EK i EP jak w uwadze nr 5.

Uwaga nr 10
Strona 9

Tabele 3 poprawić lub podzielić na dwie tabele oraz podać parametry zapotrzebowania na energię (ciepło).

Uwaga nr 11
Należy rozważyć ograniczenie zastosowania rozporządzenia MIiR z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii świadectw energetycznych w zakresie obliczeń straty ciepła przez wentylację oraz rozważyć obliczenia dla wentylacji hybrydowej.

Gdy tylko nowe rozporządzenie zostanie podpisane przez ministra MIiR wtedy użytkownicy programu ArCADia-TERMO otrzymają nową zaktualizowaną wersję. Mam nadzieję, że już w styczniu 2015 roku…


Podsumowanie

1. Przedstawione rozwiązania idą w dobrym kierunku, ponieważ:
a) odwołują się do nowego rozporządzenia MIiR z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii świadectw energetycznych,
b) ujednolicają wartości parametrów przegród do bieżących warunków technicznych, które będą zmieniać się w okresie od chwili obecnej do 1 stycznia 2021 r.
c) wprowadzają nowe wskaźniki takie jak EK, EP i Uoze
d) ujednolicają nazewnictwo związane m.in. z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej
2. Ponieważ jest to pierwsza wersja projektu, to wymaga ona wielu jeszcze zmian, poprawek i doprecyzowań, aby była zgodna z innymi przepisami prawa i bez problemu stosowalna w praktyce.