ArCADia-TERMO 6 – Nowość – Panel konfiguracyjny

Nowość – Panel konfiguracyjny, czyli to co lubię najbardziej

Program ArCADia-TERMO 6 został zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownicy wszyscy mogli korzystać z niego bez problemów.

Ponieważ od w dnia 3 października 2014 r. weszło w życie rozporządzenie MIiR dotyczące nowej metodologii wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej dlatego program ArCADia- TERMO musiał się zostać odpowiednio przystosowany. Wymagało to nie tylko wprowadzenia dużych zmian w zakresie obliczeń, ale także w zakresie wprowadzania danych. Kolejnym aspektem było umożliwienie odczytu plików pochodzących ze starszej wersji oraz aktualizacja danych w audycie energetycznym i remontowym dostosowując je do nowego rozporządzenia z oraz warunków technicznych WT 2014.

Kilka zmian wprowadzono również w analizie środowiskowo-ekonomicznej.

W ten sposób powstała wielka ilość możliwości wyboru norm, rozporządzeń, warunków technicznych oraz włączenia dodatkowych modułów (Efekty ekologiczne i ekonomiczne, Dobór grzejników i Klimatyzacja). Spowodowało to konieczność zautomatyzowania konfiguracji programu ARCAdia-TERMO 6. W tym właśnie celu dodano specjalny, wysuwany Panel konfiguracyjny, zapewniający natychmiastową konfigurację i optymalizację klikniętych obliczeń, tak aby jak najmniejszym nakładem sił można było wykonać obliczenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Chociaż Panel ten (rys.1), przeznaczony jest szczególnie dla nowych użytkowników, niemających jeszcze wystarczającego doświadczenia lub dla użytkowników nieposiadających wystarczającej wiedzy teoretycznej w zakresie interpretacji nowej metodologii, to jednak ja sam używam go bardzo często – za każdym razem gdy mam wykonać wymienione na liście obliczenia. Po to, aby się nie tracić czas na wyłącznie zbędnych etapów oraz właściwą konfiguracją programu np. przy konwersji z wersji 5.3 do 6.0, albo w celu ustawienia domyślnych przepisów prawa.

Panel_wysuwany
Rysunek 1. Panel konfiguracyjny. Wybór obliczeń świadectwa
charakterystyki energetycznej (strzałka)

Po wybraniu odpowiedniego tematu przez użytkownika:
1) nastąpi optymalizacja ilości etapów, które należy wykonać. Na przykład zamiast włączonych 28 etapów program pokaże tylko 10 niezbędnych etapów,
2) zostaną ustawione tylko te normy, rozporządzenia i obliczenia, które są prawidłowe dla obecnych przepisów prawnych,
3) na końcu nastąpi pominięcie etapu 1 i przejście od razu do etapu 2.

Oczywiście, użytkownik może zawsze wybrać indywidualne ustawienia w etapie pierwszym.

Oprócz automatycznej konfiguracji użytkownik może zobaczyć jakie moduły są dla niego w pełni dostępne, a jakie tylko w ograniczonym zakresie.

Znaczniki w kolorze zielonym oznaczają, ze użytkownik posiada zakupione licencje do tych obliczeń i może wykonywać obliczenia dla celów komercyjnych; pozostałem kolory – że wybrane obliczenia dostępne są tylko w celach demonstracyjnych lub w niepełnym zakresie.

Na zakończenie należy przypomnieć, że dostęp do wysuwanego Panelu jest zawsze i polega na kliknięciu zielonego prostokątnego przycisku znajdującego się przy lewej krawędzi okna programu, rys. 2.

Zielony_przycisk
Rysunek 2. Położenie zielonego przycisku do wysunięcia Panelu konfiguracyjnego ( czarna strzałka)

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *