Audyt – zaawansowana edycja – docieplenie fragmentu przegrody

Audyt – zaawansowana edycja – docieplenie fragmentu przegrody

Ciekawa sytuacja występuje w przypadku, gdy przedmiotem audytu jest docieplenie tylko części wybranej przegrody. Aby przeanalizować wyniki obliczeń przyjmijmy jako przykład ściany zewnętrzne o łącznej powierzchni 246,63 m2. Jest to łączna powierzchnia przypadająca na dwie kondygnacje budynku. Natomiast docieplone będą tylko ściany na jednej kondygnacji, których powierzchnia wynosi 123,32 m2. Wykorzystując wzory na roczne zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną, podane w rozporządzeniu dotyczącym sporządzania audytów

fragm 01

wyniki byłyby następujące:

Przed modernizacją:

1

Po modernizacji:

2fragm

Uzyskany wynik po modernizacji nie jest wynikiem prawidłowym, gdyż ze względu na konstrukcję wzoru podanego w rozp. MIiR z 3.09.2015 r. uwzględnia on tylko straty ciepła przez docieplony fragment ściany, pomijając straty ciepła przez część przegrody pozostawioną bez docieplenia, czyli o gorszym współczynniku przenikania ciepła. Uzyskanie prawidłowego wyniku wymaga rozbudowania podanego wzoru o część uwzględniającą pozostały fragment przegrody o innym współczynniku U. W omawianym przykładzie właściwy wynik byłby taki:

3Analogiczny problem dotyczy obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną.

Zapotrzebowanie na moc cieplną przed modernizacją:

4Po modernizacji źle:

5Po modernizacji poprawnie:

6W programie ArCADia-TERMO na szczęście jest sposób, aby to obejść. Mianowicie, aby uzyskać prawidłowy wynik należy w etapie Definicje przegród zdefiniować wybraną przegrodę dwukrotnie. Następnie w Stratach przez przenikanie należy właściwie zastosować oba warianty przegrody, z rozróżnieniem, które fragmenty będą podlegać termomodernizacji, a które nie.

fragm00

Wtedy w etapie Audyt – Ściany, stropy, stropodachy przegroda również pojawi się podwójnie i do modernizacji będzie można wskazać tylko jej jedną, wybraną część.

fragm0Przykład ten dowodzi, że Ustawodawca tworząc przepisy nie przewidział wszystkich możliwych przypadków. Widać to również na przykładzie kosztów energii. Sporządzając audyt wartości kosztów stałych, zmiennych i abonamentowych podaje się zgodnie ze stanem obecnym. Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia wielce prawdopodobne jest to, że koszty będą zmieniać się w przyszłości. Tego jednak aktualne obliczenia audytu nie uwzględniają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *