Audyt – zaawansowana edycja – edycja mostków cieplnych

Audyt – zaawansowana edycja – edycja mostków cieplnych

Program ArCADia-TERMO PRO w obliczeniach audytu, na podstawie dokonanych we wcześniejszych krokach ocen opłacalności, ustala warianty termomodernizacyjne zgodnie z algorytmem określonym w rozporządzeniu dotyczącym sporządzania audytów energetycznych i remontowych. Jeżeli audytor wyraża chęć utworzenia wariantów w inny sposób niż to określa rozporządzenie, może je utworzyć poprzez zaznaczenie lub odznaczenie danego usprawnienia w analizowanym wariancie.  Zaznaczenie pola „Edycja wyników” odblokowuje do edycji pola Q1co i q1co. Przycisk „Pobierz dane” służy do wczytywania obliczeń z innych plików.

Przykład: mamy termomodernizację, w której zmienią się mostki cieplne.

mostki00

Zmiana taka może się odbyć w następujący sposób:

– wybieramy interesujący nas wariant termomodernizacji i wciskamy ikonę „Utwórz projekt na podstawie danych z audytu” (ikonka po lewej stronie pola „Edycja wyników”), program pyta się gdzie zapisać nowy projekt, wybieramy miejsce na dysku, wówczas otworzy się nam plik z wypełnioną geometrią i danymi z projektu przed termomodernizacją i z uwzględnieniem wszystkich zmian wybranych w wariancie termomodernizacji (np. w definicji przegród będą ściany z dociepleniem),

mostki03

– Użytkownik modyfikuje projekt zmieniając/usuwając mostki cieplne,

mostki01

– zapisuje projekt i zamyka dopiero co zmodyfikowany plik „po modernizacji” (czyli ten, który pojawił się w nowym oknie),

mostki02

– w głównym pliku audytowym, w wybranym wariancie termomodernizacyjnym włącza przycisk „Pobierz dane”, odnajduje plik „po modernizacji” i wczytuje go do projektu opcją Otwórz,

– wówczas program podmienia obliczone wartości Q1co i q1co na te przeedytowane w nowym pliku,

mostki04– na podstawie nowych wartości Q1co i q1co zostaną przeprowadzone wszystkie obliczenia oszczędności, zapotrzebowania dla całego projektu (zmianie nie ulegną tylko cząstkowe wartości SPBT).

Jeśli w efekcie termomodernizacji mostki cieplne zostaną wyeliminowane, wtedy w pliku „po modernizacji” wybrane wartości należy wyzerować, co spowoduje, że zapotrzebowanie budynku na ciepło po modernizacji jeszcze się obniży i po wczytaniu zmodyfikowanego projektu do pliku głównego audytu w wariancie końcowym uzyskamy jeszcze lepszy wynik procentowego zmniejszenia zapotrzebowania na energię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *