Audyt – zaawansowana edycja – poprawki do współczynnika U

Audyt – zaawansowana edycja – poprawki do współczynnika U

Program ArCADia-TERMO PRO w obliczeniach audytu, na podstawie dokonanych we wcześniejszych krokach ocen opłacalności, ustala warianty termomodernizacyjne zgodnie z algorytmem określonym w rozporządzeniu dotyczącym sporządzania audytów energetycznych i remontowych. Jeżeli audytor wyraża chęć utworzenia wariantów w inny sposób niż to określa rozporządzenie, może je utworzyć poprzez zaznaczenie lub odznaczenie danego usprawnienia w analizowanym wariancie.  Zaznaczenie pola „Edycja wyników” odblokowuje do edycji pola Q1co i q1co. Przycisk „Pobierz dane” służy do wczytywania obliczeń z innych plików.

Przykład: mamy termomodernizację, w której ocieplamy styropianem ściany zewnętrzne, wcześniej nieotynkowane, wzniesione z cegły pełnej.

dodatki 0

Chcąc być precyzyjnym w obliczeniach należałoby uwzględnić straty ciepła przez punkty mocowania styropianu do ściany. Można to osiągnąć w następujący sposób:

– wybieramy interesujący nas wariant termomodernizacji, który zawiera ocieplenie ściany i klikamy ikonę „Utwórz projekt na podstawie danych z audytu” (ikonka po lewej stronie pola „Edycja wyników”), program pyta się gdzie zapisać nowy projekt, wybieramy miejsce na dysku, wówczas otworzy się nam plik z wypełnioną geometrią i danymi z projektu przed termomodernizacją i z uwzględnieniem wszystkich zmian wybranych w wariancie termomodernizacji (np. w definicji przegród będą ściany z dociepleniem),

dodatki 01

– Użytkownik modyfikuje projekt dodając w etapie Definicje przegród poprawkę do współczynnika przenikania Uc w docieplonej przegrodzie,

dodatki 02

– zapisuje projekt i zamyka plik „po modernizacji” (czyli ten, który pojawił się w nowym oknie),

dodatki 03

– w pliku obliczeń audytowych włącza przycisk „Pobierz dane”, odnajduje plik „po modernizacji” i wczytuje go do projektu opcją Otwórz,

dodatki05

– wówczas program podmienia obliczone wartości Q1co i q1co na te przeedytowane w nowym pliku,

dodatki04

– na podstawie nowych wartości Q1co i q1co zostaną przeprowadzone wszystkie obliczenia oszczędności, zapotrzebowania dla całego projektu (zmianie nie ulegną tylko cząstkowe wartości SPBT).

Istnieje też możliwość uwzględnienia poprawek do współczynnika przenikania ciepła bezpośrednio w wariantach modernizacji przegrody w etapie Audyt – Ściany, stropy, stropodachy.

dodatki06

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *