Audyt – zaawansowana edycja – przebudowa

Audyt – zaawansowana edycja – przebudowa

W programie ArCADia-TERMO w obliczeniach audytu można również uwzględnić przebudowę obiektu, polegającą np. na wyburzeniu/dobudowaniu przegród lub też zamurowaniu/wybiciu otworów okiennych czy drzwiowych. W etapach Audyt – Ściany, stropy, stropodachy oraz Okna, drzwi, wentylacja można bowiem edytować wartość powierzchni przegród po modernizacji oraz do obliczeń nakładów.

W przedstawionym poniżej przykładzie przebudowa polega na zamurowaniu otworów okiennych. Okien przed przebudową było 6 sztuk, każde o powierzchni 1,5 m2, co daje łącznie 9 m2. Po ich zamurowaniu powierzchnia okien wyniesie 0 m2 i taka będzie wzięta do obliczeń zapotrzebowania na ciepło po modernizacji oraz wysokości nakładów.  W efekcie tego przedsięwzięcia powierzchnia ścian, w których znajdowały się okna, wzrośnie ze 109 m2 do 118 m2.

przebudowa00przebudowa01

Zapotrzebowanie na ciepło na cele ogrzewania po modernizacji wyniesie 88,51 GJ/rok, a zapotrzebowanie na moc 0,0114 MW.przebudowa02Dla sprawdzenia poprawności uzyskanych wyników można postąpić w inny sposób. Mianowicie nie zmieniać powierzchni po modernizacji przy wskazaniu przegród do termomodernizacji, ale za to po wyznaczeniu końcowego wariantu optymalnego wygenerować z niego nowy projekt „po modernizacji”, w którym to pliku w etapie Obliczenia cieplne w zakładce Straty przez przenikanie zmodyfikujemy strukturę przegród, tzn. dodamy nowe i/lub usuniemy te, które będą zlikwidowane/zamurowane, zmienimy liczebność otworów czy wymiary/powierzchnie przegród. Wielkość zapotrzebowania na ciepło powinna wyjść identyczna jak wartość „po modernizacji” w wariancie optymalnym.

przebudowa03I tak jest w istocie. Po usunięciu ze Strat przez przenikanie okien, zwiększyła się powierzchnia ścian, a uzyskane wyniki zapotrzebowania na ciepło i moc są takie same jak w wariancie optymalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *