Archiwum kategorii: Funkcje programu

Licencje i wersje programu ArCADia-TERMO, czyli jak to działa?

Licencje i wersje programu ArCADia-TERMO, czyli jak to działa?

Wyjaśnienie sposobu licencjonowania programu ArCADia-TERMO wymaga przeczytania całego artykułu.

 Rozdział 1. Wersje i sposób numeracja programu ArCADia-TERMO.

1. Po pierwsze
Trzeba podkreślić, że fizycznie program ArCADia-TERMO jest jeden, niezależnie od posiadanej lub nieposiadanej licencji przez użytkownika. Oznacza to, że każdy kto ściąga z internetu, a potem instaluje na swoim komputerze program ArCADia-TERMO, nie będzie musiał później instalować innej wersji tylko dlatego, że ją właśnie zakupił.

Program można bezpłatnie pobrać ze strony www.intersoft.pl, przycisk Pobierz -> Aktualizacje i wersje demo -> Aktualizacje lub bezpośrednio ze strony linku:

http://www.intersoft.pl/index.php?pobierz=aktualizacje-nowe

Na stronie internetowej www.intersoft.pl dostępne są również wersje archiwalne programu ArCADia-TERMO.

2.Po drugie
Program ArCADia-TERMO posiada numer np. 6.0.1078, określający aktualny zakres obliczeń, norm i rozporządzeń oraz funkcjonalności jaką ma do dyspozycji użytkownik. Numer ten można sprawdzić klikając na menu Pomoc -> O programie

Obecnie tj. listopad 2014 r. ,w sprzedaży jest wersja 6.

Aktualizacje wersji 6 mogą mieć numery 6.0.XXXX, 6.1.YXYZ, 6.2.XXTX, 6.3.XWXP i jak dotąd, jest zasadą, że są one bezpłatne.

3.Po trzecie
W zależności od przeznaczenia program ArCADia-TERMO występuje w 5 wersjach, od najniższej do najwyższej:

a) Demonstracyjna (bezpłatna)
b) ArCADia-TERMO LT (płatna), czyli LIGHT
c) ArCADia-TERMO STD (płatna), czyli STANDARD
d) ArCADia-TERMO (płatna), czyli TERMO
e) ArCADia-TERMO PRO (płatna), czyli PRO

Wersja   Demonstracyjna jest bezpłatna i przez 30 dni od pierwszego dnia jej zainstalowania pozwala wykonywać wszystkie obliczenia jakie tylko są możliwe, ale bez licencji, czyli w celach niekomercyjnych, po to, aby przed zakupem użytkownik miał możliwość poznania działania programu i wszystkich jego możliwości.

Wersja   ArCADia-TERMO LT jest najtańsza i pozwala wykonywać świadectwa energetyczne budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych bez chłodzenia ( i bez oświetlenia).

Wersja ArCADia-TERMO STD jest bardziej rozszerzona niż ArCADia-TERMO LT i pozwala wykonywać świadectwa energetyczne kadego rodzaju budynku i lokalu np. biurowy, mieszkalny, produktcyjny itd. wraz z chłodzeniem i oświetleniem.

Wersja ArCADia-TERMO TERMO jest bardziej rozszerzona niż ArCADia-TERMO STD i pozwala wykonywać nie tylko świadectwa energetyczne każdego rodzaju budynku i lokalu, ale także charakterystykę energetyczną każdego budynku np. biurowy, mieszkalny, produkcyjny itd. wraz z chłodzeniem i oświetleniem.

Wersja ArCADia-TERMO PRO jest bardziej rozszerzona niż ArCADia-TERMO i jest najdroższa. Pozwala wykonywać nie tylko świadectwa energetyczne oraz charakterystykę energetyczną budynku, ale także audyty energetyczny i audyt remontowy.

Warto podkreślić, że zakup wersji wyższej pozwala na wykonywania obliczeń we wszystkich niższych wersjach.

Przykład 1
|Po zakupieniu wybranej ( płatnej) wersji programu, użytkownik otrzymuje (oprócz licencji w formie papierowej, potwierdzającej zakupienie modułu) na adres e-mail swojej poczty internetowej, specjalny plik licencyjny, który powinien zainstalować na swoim komputerze. Plik licencyjny może zawierać od jednej do 4 licencji i zależy to od zakupionej wersji.

Przykład 2
Jedna licencja jest tylko w przypadku zakupu tylko wersji ArCADia-TERMO LT. A cztery licencje dla wersji ArCADia-TERMO PRO. Oznacza, to że użytkownik może w sposób legalny wykonywać obliczenia także na niższych wersjach.

Oczywiście, nie można wykonywać obliczeń, na wersji wyższej niż zakupiona. I dlatego, po okresie 30 dni od pierwszej instalacji oraz po przełączeniu się na wyższą wersję niż zakupiona, użytkownik nie będzie mógł wprowadzać danych, ponieważ zostanie wyświetlony komunikat- Wersja niekomercyjna , a pola edycyjne zostaną zablokowane. Chociaż można będzie bez problemu w tej wyższej wersji wczytać dowolny plik .thb z danymi, ale tylko do odczytu.

 1. Po czwarte
  Do każdej płatnej wersji można dokupić oddzielnie dodatkowy moduł, taki jak:

Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny, Dobór grzejników oraz Klimatyzacja, rysunek poniżej:
5_11_moduly

 

Uruchomienie lub wyłączenie dodatkowych modułów polega na kliknięciu wybranego przycisku.

Jednoczesny zakup modułów Efekt ekologiczny oraz Efekt ekonomiczny pozwala wykonywać Analizę środowiskowo-ekonomiczną, dołączaną, jako niezależne opracowanie,   do projektu budowlanego.

Moduł Dobór grzejników jest przeznaczony głównie dla instalatorów grzejników, a Klimatyzacja – dla instalatorów systemu klimatyzacji.

Po zakupieniu każdego dodatkowego modułu użytkownik otrzymuje (oprócz licencji w formie papierowej, potwierdzającej zakupienie modułu) na adres e-mail swojej poczty internetowej, dodatkowy plik licencyjny, który powinien zainstalować tylko na jednym komputerze.

 1. Po piąte
  Wersja ArCADia-TERMO 6 posiada specjalny wysuwany panel (rysunek poniżej) pozwalający automatycznie skonfigurować i zoptymalizować program do zakresu obliczeń oraz wyświetla zakupione przez użytkownika licencje oraz podaje informacje jakie moduły działają wersji demonstracyjnej lub w ograniczonym zakresie. Szczególnie początkujący lub średnio zaawansowani użytkownicy powinni z niego korzystać.

 Zielony_przycisk

 6.Po szóste
Użytkownik powinien wybrać i kupić tę wersję, która mu najbardziej odpowiada, pomiętając, że może ją w przyszłości aktualizować i rozszerzać.

Zakup programu daje prawo do bezterminowego użytkowania programu ArCADia-TERMO tylko przez jego właściciela (firmę) i tylko na jednym stanowisku komputerowym. Nie ma wersji sieciowej i wielostanowiskowej.

W przypadku zmiany (lub awarii) komputera, użytkownik powinien odinstalować usunąć licencje z Menadżera licencji i zainstalować je na innym komputerze.

Po usunięciu licencji program ArCADiaTERMO zaczyna automatycznie działać w wersji demonstracyjnej.

W przypadku zagubienia pliku licencji istnieje możliwość jej bezpłatnego lub płatnego odtworzenia.

ArCADia-TERMO 6 – Nowość – Panel konfiguracyjny

Nowość – Panel konfiguracyjny, czyli to co lubię najbardziej

Program ArCADia-TERMO 6 został zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownicy wszyscy mogli korzystać z niego bez problemów.

Ponieważ od w dnia 3 października 2014 r. weszło w życie rozporządzenie MIiR dotyczące nowej metodologii wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej dlatego program ArCADia- TERMO musiał się zostać odpowiednio przystosowany. Wymagało to nie tylko wprowadzenia dużych zmian w zakresie obliczeń, ale także w zakresie wprowadzania danych. Kolejnym aspektem było umożliwienie odczytu plików pochodzących ze starszej wersji oraz aktualizacja danych w audycie energetycznym i remontowym dostosowując je do nowego rozporządzenia z oraz warunków technicznych WT 2014.

Kilka zmian wprowadzono również w analizie środowiskowo-ekonomicznej.

W ten sposób powstała wielka ilość możliwości wyboru norm, rozporządzeń, warunków technicznych oraz włączenia dodatkowych modułów (Efekty ekologiczne i ekonomiczne, Dobór grzejników i Klimatyzacja). Spowodowało to konieczność zautomatyzowania konfiguracji programu ARCAdia-TERMO 6. W tym właśnie celu dodano specjalny, wysuwany Panel konfiguracyjny, zapewniający natychmiastową konfigurację i optymalizację klikniętych obliczeń, tak aby jak najmniejszym nakładem sił można było wykonać obliczenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Chociaż Panel ten (rys.1), przeznaczony jest szczególnie dla nowych użytkowników, niemających jeszcze wystarczającego doświadczenia lub dla użytkowników nieposiadających wystarczającej wiedzy teoretycznej w zakresie interpretacji nowej metodologii, to jednak ja sam używam go bardzo często – za każdym razem gdy mam wykonać wymienione na liście obliczenia. Po to, aby się nie tracić czas na wyłącznie zbędnych etapów oraz właściwą konfiguracją programu np. przy konwersji z wersji 5.3 do 6.0, albo w celu ustawienia domyślnych przepisów prawa.

Panel_wysuwany
Rysunek 1. Panel konfiguracyjny. Wybór obliczeń świadectwa
charakterystyki energetycznej (strzałka)

Po wybraniu odpowiedniego tematu przez użytkownika:
1) nastąpi optymalizacja ilości etapów, które należy wykonać. Na przykład zamiast włączonych 28 etapów program pokaże tylko 10 niezbędnych etapów,
2) zostaną ustawione tylko te normy, rozporządzenia i obliczenia, które są prawidłowe dla obecnych przepisów prawnych,
3) na końcu nastąpi pominięcie etapu 1 i przejście od razu do etapu 2.

Oczywiście, użytkownik może zawsze wybrać indywidualne ustawienia w etapie pierwszym.

Oprócz automatycznej konfiguracji użytkownik może zobaczyć jakie moduły są dla niego w pełni dostępne, a jakie tylko w ograniczonym zakresie.

Znaczniki w kolorze zielonym oznaczają, ze użytkownik posiada zakupione licencje do tych obliczeń i może wykonywać obliczenia dla celów komercyjnych; pozostałem kolory – że wybrane obliczenia dostępne są tylko w celach demonstracyjnych lub w niepełnym zakresie.

Na zakończenie należy przypomnieć, że dostęp do wysuwanego Panelu jest zawsze i polega na kliknięciu zielonego prostokątnego przycisku znajdującego się przy lewej krawędzi okna programu, rys. 2.

Zielony_przycisk
Rysunek 2. Położenie zielonego przycisku do wysunięcia Panelu konfiguracyjnego ( czarna strzałka)

 

 

Próba szczelności a straty ciepła przez wentylację

Próba szczelności a Straty ciepła przez wentylację

Na początku warto przypomnieć, że podstawową wielkością charakteryzującą szczelność powietrzną budynku jest parametr n50 h-1, oznaczający ilość wymian powietrza w budynku niezbędną do uzyskania w tym budynku nadciśnienia lub podciśnienia o wielkości 50 Pa. Dokładny sposób wykonania pomiaru wartości parametru n50 opisany jest w normie PN-EN 13829.

W rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych zaleca się, aby budynki z wentylacją naturalną (grawitacją) miały szczelność n50 ≤ 3,0 h-1, a z wentylacją mechaniczną n50 ≤ 1,5 h-1.

Niespodziewanym problemem podczas obliczeń wskaźnika EP okazała się sytuacja, gdy wybudowany budynek, przed oddaniem go do użytkowania, nie miał przeprowadzonej próby szczelności.

W takie sytuacji rozporządzenie z dnia 3 czerwca 2014 roku na dole stronie 38 nakazuje przyjęcie do obliczeń strat ciepła (w przypadku wentylacji mechanicznej) krotności wymian na godzinę powietrza w budynku n = 4 h-1 . Powoduje to spory problem polegający na tym, że dla wentylacji mechanicznej wywiewnej wartości dodatkowych strumieni powietrza infiltrującego Vx,ex i mechanicznej nawiewno – wywiewnej Vx,su są kilka razy większe niż podstawowego. W takiej sytuacji można być prawie pewnym, że wartość wskaźnika EP nie będzie mogła być spełniona.

Gdyby przypadkiem budynek pasywny lub energooszczędny z wysokosprawnym odzyskiem ciepła posiadał nieszczelność , czyli parametr n50 = 4,0 h-1, wtedy jego zapotrzebowanie na energię do ogrzewania mogłoby wzrosnąć aż o 100%. Choć oczywiście taka sytuacja jest mało realna.

Dlatego  należy założyć, że Ustawodawca chce wymusić dla każdego nowo wybudowanego budynku wykonanie próby szczelności (pod rygorem niespełnienia warunku EPmax) i nie można tego traktować jako nadgorliwość, błąd lub przeoczenie, ale słuszną decyzję, mobilizującą do budowy budynków energooszczędnych.

W przypadku wentylacji grawitacyjnej i w przypadku wyłączonej wentylacji mechanicznej sytuacja jest odmienna i polega na tym, że średni, dodatkowy strumień powietrza zewnętrznego infiltrującego przez nieszczelności, spowodowany działaniem wiatru i wyporu termicznego w pomieszczeniach Vinf wyznacza się w następujący sposób:

1) na podstawie wyników próby szczelności budynku:
Vinf = 0,05 * n50 * V/3600 m3/s

2) a w przy braku próby szczelności budynku:
Vinf= n * V/3600 m3/s, gdzie n= 0,2 lub ,0,3 h-1.

Warto zwrócić uwagę, że dla n50 = 4 pierwszy wzór daje tą samą ilość powietrza co wzór nr 2, czyli Vinf = 0,05 * 4 * V/3600 = 0,2 * V/3600 m3/s , co oznacza, ze oba wzory nie są restrykcyjne dla wentylacji grawitacyjnej.

Jednak dla wentylacji mechanicznej jest całkowicie inaczej, co  wyraźnie widać na rysunkach 1 i 2, gdzie obliczeniowe wartości strat ciepła przez wentylację w przypadku wykonania próby szczelności są aż o 29857,88/2486,48 = 12 razy lepsze niż bez przeprowadzenia tej próby. Powodem tak dużej różnicy jest wartość dodatkowego strumienia powietrza wentylacyjnego Vve,4 = Vinf podczas nieużytkowania budynku.

10_2-NIE
Rysunek 1. Wartości strumieni podstawowych i dodatkowych przy braku próby szczelnosci w programie ArCADia-TERMO 6

10_2-TAK
Rysunek 2. Wartości strumieni podstawowych i dodatkowych po wykonaniupróby szczelnosci w programie ArCADia-TERMO.

 Podsumowanie

 1. Wymuszenie przeprowadzania próby szczelności dla każdego nowo wybudowanego budynku może być dobrym sposobem edukacyjnym, zapewniającym przygotowanie projektantów do projektowania w najbliższych latach (czyli od 2019 r.) budynków zeroenergetycznych lub pasywnych.
 2. Nawet słabe wyniki szczelności budynku n50 =4 h-1, po przeprowadzeniu próby szczelności są aż 12 razy lepsze niż bez wykonanie tej próby.
 3. Choć obecnie można mieć spore wątpliwości nad koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów związaną z wykonaniem próby szczelności , to jednak zyski z przeprowadzonej próby szczelności są niewątpliwe i zwracają się podczas użytkowania budynku.
 4. Koszty  wykonaniem próby szczelności wahają się od 500 zł dla budynków jednorodzinnych do ponad 5000 zł dla typowych średnich lub dużych budynków ( powierzchni kilku tysięcy m2)

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

ArCADia-TERMO 6 – Obliczenia wg rozporządzenia MIiR z dn. 3 czerwca 2014 r.

ArCADia-TERMO 6 – Obliczenia wg rozporządzenia MIiR z dn. 3 czerwca 2014 r.

 

Kilka dni temu firma INTERsoft z Łodzi wydała pod koniec września 2014  wersję programu ArCADia-TERMO 6.0.

Tak więc od dnia 3 października 2014, czyli od momentu wejscia w życie nowego rozporządzenia MIiR z 3 czerwca 2014 r. Ministra Inrastruktury i Rozwoju wszyscy użytkownicy programu ArCADia-TERMO 6.0 mogą wykonywać projektowaną charakterystykę oraz świadectwa charakterystyki energetycznej dowolnych budynków jedno- wielofunkycjnych.

Nowa wersja ma elegancki, stonowany wygląd, energonomiczną obsługę oraz jeszcze większą funkcjonalność, dzięki której można wykonywać obliczenia zarówno wg dawnej ( z dn. 6.11.0208 r.) metodologii jak i nowej, i to wg WT 2008 i WT 2014 oraz wg wielu różnych norm.

Rys_9f_TERMO_6

Rysunek 1. Strona startowa programu ArCADia-TERMO 6.0

Dobra informacja

Dla początkujących lub mało zaawansowanych użytkowników został przygotowany specjalny wysuwany panel, automatycznie konfigurujący ustawienia programu do wybranego zakresu obliczeń. Jest to super ułatwienie, z którego zawsze można skorzystać, gdy się niechcąco ”nabałagani” w ustawieniach. Wtedy wystarczy nacisnąć dany temat np. Świadectwa charakterystyki energetycznej i spokojnie, bez problemu rozpocząć lub kontynuować obliczenia. Program sam okresli ilość etapów i wybierze normy oraz rozporządzenia, zgodnie z obecnymi przepisami prawa.

Osoby zaawansowane lub instalatorzy mogą indywidualnie skofigurować program wybierając polecenia z menu -> Ustawienia-> Opcje –> zakładka Wybór obliczeń.

A gdy zmienią zdanie, wtedy zawsze mają do dyspozycji wysuwany panel.

Rys_9f_panel_6

Rysunek 2. Wysuwany panel.

Nowością jest też podgląd raportów przed wydrukiem. Można nie tylko przeglądać wszystkie raporty, ale także zmienić ich zawartość, powiększać i bezpośrednio wydrukować, albo zapisać w pliku PDF lub RTF.

Podsumowanie

Nowa wersja program ArCADia-TERMO 6.0 jest warta polecenia wszystkim dotychczasowym i przyszłym użytkownikom ze względu na bezkonkurencyjną szybkość i funkcjonalność.

W przyszłym roku planujemy wprowadzić wiele bardzo interesujących zmian, ale na razie niech pozostanie to tajemnicą.

 

 

Tryby pracy budynku w programie ArCADia-TERMO 6

Tryby pracy budynku w programie ArCADia-TERMO 6

Jednym z kluczowych zagadnień podczas obliczeń wskaźnika EP jest określenie tzw. trybów pracy budynku, czyli temperatur obliczeniowych jakie przyjęto w budynku i czasu ich trwania w okresie od stycznia do grudnia.

Celem trybów pracy jest zmniejszenie ilości zużywanego ciepła na ogrzewanie i chłodzenia, w okresach nieużytkowania budynku. Bowiem nie ma sensu utrzymywania wysokiej temperatury np. 20°C w pomieszczeniach, w których na pewno nie przebywają ludzie w podanych godzinach, takich jak godziny nocne, weekendy czy inne dni wolne od pracy, wynikające albo z charakteru produkcji, z funkcji (przeznaczenia) całego lub części budynku albo urlopów lub świąt państwowych i religijnych.

Najwięcej dni nieużytkowania mają budynki oświaty, a najmniej (brak) mieszkalne wielorodzinne.

Tryby pracy zawsze odnoszą się do strefy ogrzewanej lub chłodzonej. Dla stref nieogrzewanych i niechłodzonych nie określa się trybów pracy.

Wyróżniamy 3 tryby pracy:
1)Ciągły
2)Przerwy osłabienia
3)Nieużytkowanie.

Tryb Ciągły – określa standardową temperaturę w danej strefie budynku podczas jego użytkowania w okresie tygodniowym. Jest to tryb podstawowy, który jest zawsze, musi być zdefiniowany i nie może być usunięty przez użytkownika. Oznacza 1 tydzień, czyli 168 godzin. Jednak pozostałe tryby Przerwy osłabienia i Nieużytkowanie powodują zmniejszenie ilości godzin dla trybu Ciągłego o podaną w nich ilość godzin. Tryb Ciągły powinien być zdefiniowany tylko 1 raz.

Tryb Przerwy osłabienia – określa temperaturę w danej strefie budynku w okresie nocnym, podczas nieużytkowania budynku (strefy) w okresie tygodniowym. Warunkiem istnienia tego trybu jest oczywiście odpowiedni rodzaj instalacji ogrzewania lub chłodzenia, pozwalający na obniżenie temperatury w ściśle określonych godzinach i dniach tygodnia.

Tryb Nieużytkowanie – określa temperaturę w danej strefie budynku przez podaną liczbę dni w jednym dowolnym miesiącu lub kilku dowolnych miesiącach, przy czym liczba dni może być inna w każdym miesiącu. Tryb Nieużytkowanie nie występuje w przypadku budownictwa wielorodzinnego.

Występuje Tryb A, ponieważ zmiany nastawy temperatury między trybem ciągłego ogrzewania a trybem przerwy osłabienia są mniejsze niż 3K.
Średnia ważona temperatura wyraża się wzorem:

Rys_9d_Srednia_Temp

Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez przenikanie w styczniu wyrażą si wzorem:

Rys_9d_Q

Występuje Tryb B, ponieważ nie są spełnione warunki dla Trybu A oraz stała czasowa strefy ogrzewanej jest 3 razy większa niż czas trwania trybu:

Rys_9d_Tau, gdzie t równa się np. 5 godzin

Występuje Tryb C, ponieważ nie są spełnione warunki dla Trybu A oraz Trybu B.

Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez przenikanie w styczniu:

Budynek wielorodzinny

Rys_9d_Tryby_Wiel

Budynek jednorodzinny

Rys_9d_Tryby_Jedn

Przykład 2.
Podać tryby pracy dla budynku biurowego użytkowanego od poniedziałku do piątku w godzinach 6 – 21. Standardowy temperatura w okresie użytkowania to 20 °C, podczas osłabienia nocnego 18 °C , a w weekendy (sobota i niedziela) i święta 16°C.

Na poniższym rysunku przedstawiono konfigurację zakładki Tryby pracy, odpowiadająca opisanego w przykładzie 2 sposobowi użytkowania budynku.

Rys_9d_Tryby

Tryby pracy często mogą odnosić się nie tylko do temperatury (w systemami ogrzewania), ale także do innych parametrów jak wentylacja, chłodzenie, zyski wewnętrzne czy oświetlenie.

Obliczanie sprawności przesyłu ciepłej wody użytkowej w programie ArCADia-TERMO

PrzesylObliczanie sprawności przesyłu ciepłej wody użytkowej w programie ArCADia-TERMO

Jednym z bardzo częstych błędów podczas obliczania całkowitej obliczania sprawności instalacji ciepłej wody użytkowej jest skorzystanie ze standardowych wartości sprawności przesyły ciepłej wody podanych w Rozporządzeniu MI z dnia 6 listopada 2008 roku.

Otóż w budynkach jednorodzinnych i niewielkich wielorodzinnych w pozycji Przesył jako Rodzaj instalacji ciepłej wody przyjmuje się pozycję: Instalacje małe, do 30 punktów poboru ciepłej wody., rys.1. I wtedy wg Rozporządzenia MI sprawność przesyłu wynosi zaledwie 60%., rys. 2.

Przesyl

PrzesylRysunek 1. Dane do obliczeń sprawności przesyłu c.w.u.

Spraw_przesylu

Rysunek 2. Sprawośc przesyłu c.w.u wg Rozporządzania MI

A dla dużych instalacji , powyżej 100 punktów czerpalnych sprawnośc spada nawet aż do 50%.

Wydaje się do dość dziwne, dlatego każdy certyfikator powinien na podstawie projektu instalacji c.w.u. potrafić obliczyć sprawności przesyłu w c.w.u., ponieważ jej wartość często będzie jest o wiele większa niż podana w Rozporządzeniu.

Pierwszy przykład
Budynek jednorodzinny, w którym mieszka 3 mieszkańców.

Spraw-10m

Ponieważ długość przewodów była niewielka – tylko 10 metrów dlatego spawność przesyłu wyniosła 80%.

Drugi przykład
Duży 11 kondygnacyjny budynek wielorodzinnym (wieżowiec), w którym znajduje się 150 mieszkań i 400 mieszkańców. Roczne zapotrzebowanie ciepła do podgrzania c.w.u. wynoso 192 tys. kWh. Jednak sprawność na przesyle wg Rozporządzenia MI spada do 50%.

Spraw-1100m

Jak widać obliczona wartosć sprawności wynosi 74% i jest ponad 50% większa niż podana w Rozparządzeniu MI.

Podobne obliczenia wartości można wykonać dla ogrzewania i sprawności akumulacji ciepła.

Dzięki temu czasem może okazać się, że dzięki temu można spełnić warunek EPmax starając się o wydanie pozwolenia  na budowę nowego budynku.

 

Dotacje w Krakowie na wymianę kotła węglowego a program ArCADia-TERMO

Dotacje w Krakowie na wymianę kotła węglowego a program ArCADia-TERMO

Powszechnie wiadomo, że program ArCADia-TERMO ma bardzo wiele praktycznych zastosowawań.
Osoby przygotowujące wnioski w ramach programu Ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa na rok 2014 mogą również posłużyć się programem ArCADia –TERMO podczas wykonywania obliczenia parametru projektowanego obciążenia cieplnego wyrażonego w watach na m2. Ponieważ od wartości tego parametru zależy wielkość otrzymanego dofinansowania, dlatego powinien być on obliczony w sposób rzetelny, pozwalając oszacować rzeczywiste obciążenie cieplne budynku lub lokalu mieszkalnego.
W tym celu muszą zostać zdefiniowane w etapie Definicje przegród wszystkie przegrody znajdujące się w budynku lub lokalu mieszkalnym, potem należy utworzyć wszystkie pomieszczenia, podać ich temperatury, wentylację i odczytać w etapie Straty ciepła dla każdego pomieszczenia wartość wyświetloną w ramce na rysunku poniżej.

8b_Straty-Krakow

Rysunek 1. Wyniki obliczeń obciążenia cieplnego na m2 w programie ArCADia TERMO
W przypadku wielu pomieszczeń trzeba samemu, na podstawie wyników wyświetlonych w programie ArCADia-TERMO obliczyć wartość średniego projektowanego obciążenia cieplnego po powierzchni użytkowej.
Na przykład, dla 3 pomieszczeń w budynku mamy obliczoną wartość:
[5534,73 W + 1528,80 W + 4470,60 W/m2 ]/ [40 m2 + 15 m2 + 30 m2 ] =
= 11534,13 W / 85 m2 = 135,69 W/m2

Otrzymany wynik podajemy we wniosku. Wartości powyżej 100 W/m2 świadczą o dużym zapotrzebowaniu na moc urządzenia grzewczego spowodowane całkowitym brakiem izolacji ścian wewnętrznych.
Aby obliczyć kwotę dotacji wystarczy otrzymany wynik pomnożyć przez powierzchnię użytkową oraz kwotę dotacji, wynoszącą 900 zł za każdy kilowat. W naszym przykładzie byłoby to 136,69 W/ m2 * 105 m2 * 900 zł /1000 = 12822,70 zł.

Podsumowanie
Jak widać obliczenia nie były trudne jednak wymagają niezbędnej wiedzy inżynierskiej i budowlanej, którą posiadają instalatorzy systemów ogrzewczych oraz doświadczeni certyfikatorzy.

Opcja Praca grupowa w programie ArCADia-TERMO

Praca grupowa w programie ArCADia-TERMO

Jedną z zalet programu ArCADia-TERMO jest możliwość pracy grupowej. Jest to opcja używana przez bardziej zaawansowanych użytkowników, wtedy gdy istnieje konieczność wykonania:

1.  dokładnych obliczeń cieplnych dla poszczególnych pomieszczeń,

2. gdy liczba pomieszczeń przekracza 150,

3. gdy zależy na bardzo szybkim wykonaniu obliczeń,

4.  gdy wykonujemy obliczenia zapotrzebowania na ciepło/chłód podobnych budynków

Idea pracy grupowej polega na pobraniu danych dotyczących poszczególnych pomieszczeń, kondygnacji lub stref cieplnych/chłodu z innych plików .thb w celu stworzenia jednej listy pomieszczeń (stref cieplnych/chłodu), odzwiercielającej istniejący w budynku układ kondykacji i pomieszczeń lub stref.

Dzięki tej możliwości może jednocześnie wiele osób wprowadzać dane na oddzielnych komputerach i zapisywać je do oddzielnych plików, po to aby po zakończeniu tego etapu pracy, skopiować je do jednego pliku, w którym będzie przeprowadzana dalsza część obliczeń.

Konieczność przeprowadzenia dokładnych obliczeń cieplnych dla poszczególnych pomieszczeń najczęściej dotyczy tylko instalatorów grzejników lub systemu chłodzenia (klimatyzacji), dlatego są to osoby najczęściej korzystające z opcji Praca grupowa.

Wykorzystanie pracy grupowej jest bardzo przydatne także gdy liczba pomieszczeń w budynku przekracza 150, ponieważ wtedy wydajność (czas wprowadzania i przetwarzania danych oraz obliczeń wyników cząstkowych oraz końcowych) programu ArCADia-TERMO może znacznie się obniżyć! Wynika to z oczywistego faktu, że im więcej danych tym czas obliczeń musi rosnąć. Dlatego,  na przykład 3 osoby wprowadzające jednocześnie dane 150 pomieszczeń na osobnych komputerach zrobią to, co najmniej 6 (bo 6 = 3 * 2, (3 * 150 pomieszczeń) ) razy szybciej niż jedna osoba wprowadzajace 450 pomieszczeń na jednym komputerze. Aby to lepiej przekazać można przyjąć, że czas wprowadzenia 150 pomieszczeń przez 3 osoby, to ok. 10 godzin plus 1 godzina na scalenie danych, co daje razem 3*10 +1 = 11 godzin, a czas wprowadzenia przez jednego użytkownikia 450 pomieszczeń to 30 * 2 = 60 godzin (mnożnik 2 wynika ze spowolnienia programu), czyli 6 razy szybciej niż wspomniano wcześniej.

A 11 godzin to 1 dzień pracy, a 60 godzin to 5 dni, więc ewentualne zlecenie od klienta może przepaść, gdy powiemy mu: ” proszę przyjść za sześć dni, czyli za tydzień”, lub wygramy z konkurencją mówiąc : „wszystko będzie na pojutrze”.

W programie ArCADia-TERMO przycisk 7o-Straty  pozwalający na pracę grupową pokazany jest jest na rysunku 1.

7k-Praca_grupowa
Rysunek 1. Przycisk Praca grupowa

7n-Straty
Rysunek 2. Lista kondygnacji i pomieszczeń do zaimportowania

7m-Strefy
Rysunek 3. Lista stref do zaimportowania

Po kliknięciu na przycisk Praca grupowa użytkownik może w osobnym okienku wskazać plik. thb, z którego mają zostać pobrane i dołączone do głównego pliku .thb. do już istniejących kondygnacji wraz z pomieszczeniami (rys. 2) lub stref cieplnych/chłodu (rys.3) .

Podsumowanie

Praca grupowa jest bardzo przydatną i pomocną opcją programu ArCADia-TERMO ale tylko w wybranych sytuacjach, po to aby ułatwić i radykalnie przyspieszyć czas obliczeń przede wszystkim instalatorom lub certyfikatorom w przypadku bardzo dużych budynków. W pozostałym sytuacjach nie ma potrzeby jej stosowania.

Pomieszczenia nieogrzewane a świadectwo energetyczne budynków biurowych

Pomieszczenia nieogrzewane a świadectwo energetyczne budynków biurowych

Projektując nowoczesne biurowce o dużej powierzchni biurowej często mamy problem ze spełnieniem warunku EPmax. Gdy obliczona wartość wskaźnika EP znacznie przekracza EPmax wtedy warto rozważyć bardziej radykalne rozwiązanie jakim jest przekształcenie pomieszczeń nieogrzewanych w ogrzewane.

Najlepszym rozwiązaniem jest wtedy wzięcie pod uwagę podziemnego garażu nieogrzewanego i przekształcenie go w pomieszczenie ogrzewane o temperaturze 5 lub nawet 8 stopni. Wymaga to jedynie zastosowania:

a)    automatycznie zamykanej bramy wjazdowej, ponieważ pomieszczenie ogrzewane nie może być pomieszczeniem stale czy okresowo otwartym,

b)    nawiewu ciepłego powietrza , do którego wytworzenia trzeba wykorzystać nadmiar ciepła wewnętrznego, odzyskanego i pochodzącego w sumie od: ciepła utajonego i jawnego pracowników zatrudnionych w części biurowej oraz urządzeń biurowych i oświetlenia w części biurowej.

Oczywiście ilość pracowników musi być dość dużą (powyżej 100 osób), aby całe przedsięwzięcie było opłacalne. Na szczęście w dużych biurowcach liczba pracowników biurowych często przekracza kilkaset, a nawet kilka tysięcy, co z powodzeniem umożliwia ogrzanie nie tylko małych, ale też dużych powierzchni nieogrzewanych.

W programie ArCADia- TERMO uwzględnienie odzyskanego ciepła z innych pomieszczeń (także od produkcji) można wykonać na dwa sposoby, poprzez:

 1. zwiększenie zysków wewnętrznych pomieszczenia (np. garażu)w etapie Strefy cieplne w zakładce Zyski wewnętrzne, tak aby inne systemy grzewcze w pomieszczeniu były zbędne QH,nd=0 kWh/rok. Podobnie jak zyski od technologii.
 2. dodanie w etapie Ogrzewanie i wentylacja źródła ciepła i określenie jego udziału procentowego w systemie grzewczym- najczęściej na 100%, przyjmując dla niego wartość współczynnika nakładu wH = 0. Wtedy wartość Q H,nd dla danego pomieszczenia mysi być większa niż 0 kWh/rok.

Pierwszy sposób wymaga wcześniejszego obliczenia przez instalatorów ilości odzyskanego ciepła z uwzględnieniem strat ciepła na przesyle i sprawności odzysku ciepła oraz dodania w etapie Ogrzewanie i wentylacja źródła ciepła i określenie jego udziału procentowego na 100% w systemie grzewczym, przyjmując dla niego wartość współczynnika nakładu wH = 0.

Natomiast drugi sposób wymaga jedynie obliczenia rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło Q H,nd bez uwzględnienia ciepła z odzysku (lub odpadowego z części produkcyjnej) i dodania w etapie Ogrzewanie i wentylacja źródła ciepła i określenie jego udziału procentowego na 100% w systemie grzewczym, przyjmując dla niego wartość współczynnika nakładu wH=0. Przykład ustawień pokazano na rysunku 1.

7h_Odzysk

Rysunek 1.  Przykładowe ustawienia źródła ciepła z odzysku w etapie Ogrzewanie i wentylacja.

Pomimo, że system grzewczy oparty jest na gazie ziemnym to współczynniki nakładu wH powinien wynosi ć zero dla garażu, ponieważ jest to ciepło odpadowe.

Ze względu na to, iż nawiew i wywiew ciepłego powietrza jest wymuszony przez pracę wentylatorów, dlatego w obu przypadkach należy podać taką samą energię pomocniczą na wentylatory.

 

Podsumowanie

Choć oba sposoby prowadzą do tego samego celu i wyniku, to jednak sposób 2 wydaje sie bardziej przejrzysty i zrozumiały, ponieważ dokładniej opisuje straty ciepła na przesyle i odzysku.

Różnica między wewnętrznymi zyskami ciepła od technologii a odzyskiem ciepła z technologii (lub biur) jest taka, że w pierwszym przypadku system grzewczy (poza ogrzewaniem awaryjnym) jest całkowicie zbędny (np. w piekarni), a w drugim przypadku system ogrzewczy musi być zainstalowany na stałe, ponieważ zapewnia odzysk ciepła nadmiaru ciepła z innych pomieszczeń i przekazuje oraz rozprowadza go dalej.

Przy czym koszt ogrzewania ciepłem z odzysku z innych pomieszczeń sprowadza się tylko kosztów energii pobieranych przez urządzenia pomocnicze do przesyłu ciepła, czyli wentylatorów (a czasem pomp obiegowych).

 

 

 

Audyt – grupowanie przegród i tworzenie wariantów do modernizacji

Pełny tytuł:
Audyt- grupowanie przegród przeznaczonych do modernizacji oraz tworzenie wariantów docieplenia przegród i wymiany stolarki w programie ArCADia-TERMO PRO
.

W tym artykule zostaną poruszone dość częste problemy występujące podczas wykonywania audytu energetycznych i remontowych.

Problem numer 1 – brak widocznych wszystkich lub niektórych przegród (np. ściana zewnętrzna, strop wewnętrzny czy okna) przeznaczonych do modernizacji w etapach Ściany, stropy, stropodachy oraz Okna, drzwi, wentylacja.

a)      pierwszym powodem (bardzo mało prawdopodobnym) jest brak zdefiniowanej przegrody w etapie Definicje przegród. Aby go rozwiązać trzeba zdefiniować dany typ przegrody.

b)      drugim powodem ( czasem występującym) użycie danej przegrody tylko w obliczeniach zapotrzebowania na ciepło QH,nd w etapie Strefy cieplne. Błąd ten najczęściej popełniają osoby, które pierwszy raz wykonują audyt i uważają, że zakres obliczeń cieplnych w świadectwach energetycznych i audycie jest taki sam lub bardzo podobny.

c)      trzecim powodem (najczęstszym i dotyczącym przegród wewnętrznych np. ściany między garażem nieogrzewanym i częścią ogrzewaną) jest zdefiniowanie przegród tylko w części ogrzewanej budynku w etapie Starty ciepła i Strefy cieplne. Rozwiązaniem jest wprowadzenie przegród w pomieszczeniach nieogrzewanych zarówno w etapie Straty ciepła jak i Strefy cieplne, po wybraniu opcji wg PN-EN ISO 13789, rys. 1.

7a-PN-EN ISO 13789

Rysunek 1. Zdefiniowane przegrody w etapie Straty ciepła po wybraniu sposobu obliczeń wg normy PN-EN 13789

Problem numer 2 – grupowanie przegród przeznaczonych do modernizacji.
Czasem, tak się zdarza, że trzeba zdefiniować wiele typów przegród o bardzo podobnym lub identycznym współczynniku przenikania ciepła U, ale różniących się innymi parametrami lub sposobem wykorzystania.

a)      Rozwiązanie pierwsze – to wykonanie wariantów dla każdej przegrody. Pomysł ten jest dobry tylko wtedy gdy liczba danego typu ( np. ścian zewnętrznych) przegród nie jest duża ( do 3).

b)      Rozwiązanie drugie – pogrupowanie przegród w celu wyeliminowania zbyt dużej liczby wariantów.   Pomysł ten jest bardzo praktyczny w przypadku konieczności modernizacji wielu typów okien niewiele różniących się wymiarami lub powierzchnią oszklenia, czyli wtedy gdy wartość ich współczynnika przenikania U jest zbliżona. Z taką sytuacją mamy najczęściej do czynienia w budynkach wielorodzinnych. W ten sposób , zamiast np. 15 typów okien przeznaczonych do modernizacji można je pogrupować na 3 lub 4 grupy, które będą modernizowane. Tak więc ostatecznie będą 3 lub 4 warianty a nie 15 wariantów, rys. 2.

Po kliknięciu prawyn przyciskiem myszy na nazwie typu przegrody (np. Okna zewnętrzne, rys. 3) , pojawi się okienko zawierające pozycję Dodaj grupę, rys. 2.

7b-Dodaj grupe

Rysunek 2. Dodaj grupę

Po utworzeniu grupy o nazwie Okna – U 2,70 można przesunąć okna przeznaczone do modernizacji o podobnej wartości współ. U, rys. 2 i 3.

7c-Grupa okna

Rysunek 3. Przesunięcie przegród do grupy Okna – U 2,70

7d-Grupa okna 1

Rysunek 4. Zawartośc grupy Okna – U 2,70 po przesunięciu do niej okien

 

Problem numer 3 – tworzenie wariantów docieplenia przegród zewnętrznych i wewnętrznych. W programie ArCADia-TERMO PRO optymalnym wariantem, zawierającym najniższą wartość SPBT, powinien być zawsze wariant przedostatni. Program sam, automatycznie dobiera, biorąc od uwagę podane przez użytkownika stopniowanie grubości, pierwszą (najmniejszą) grubość docieplenia, która spełnia warunek minimalnego oporu przegrody Rmin. Stąd minimalna liczba podwariantów musi wynosić 2. Ale czasem wynosi 3 lub nawet 4. Większa niż 4 liczba podwariantów w praktyce prawie się nie zdarza, rys. 5. Zielonym krzyżykiem wybiera się materiał izolacji termicznej i tworzy się pierwszy wariant.

7e-Docieplenie

Rysunek 5. Tworzenie pozostałych wariantów docieplenia przy użyciu przycisku 7f-Nieb_strza

Dzięki pogrupowaniu przegród ilość końcowych wariantów zmniejszyła się do 4 (rys. 6) zamiast 6.

7g_warianty

Rysunek 6. Lista końcowych wariantów przeznaczonych do modernizacji.