Dach płaski wykonany z przezroczystego poliwęglanu komorowego w programie ArCADia-TERMO

Dach płaski wykonany z przezroczystego poliwęglanu komorowego w programie ArCADia-TERMO

Ostatnio pojawiło się następujące pytanie od użytkownika programu ArCADia-TERMO:

W jaki sposób należy zdefiniować przegrodę pełniącą funkcje dachu o wymiarach zewnętrznych  10m x 10m w pomieszczeniu laboratorium , całkowicie wykonaną z przezroczystego poliwęglanu komorowego o grubości 25 mm.

Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna, choć wymaga uwzględnienia wielu czynników.

Jeżeli dach jest wykonany z przezroczystego (przeziernego) z tworzywa sztucznego jaki jest poliwęglan komorowy, to nie jest to przegroda typu Dach czy Stropodach, ale Okno połaciowe (dachowe) i w taki właśnie sposób należy je potraktować w etapie IV Definicje przegród.

Ale na tym nie koniec, ponieważ temperatura pomieszczenia laboratoryjnego wynosi 20 stopni dlatego maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla tego okna może wynosić  U=1,5 W/(m2 * K), co oznacza, że okno to musi mieć wewnątrz co najmniej 5  warstw, postaci (równoległych kanałów) powietrza. Należy jeszcze obliczyć współczynnik C ( udział powierzchni przeszklonej do całej powierzchni otworu okiennego), który  w zależności od sposobu mocowania okna oraz wielkości jego powierzchni z reguły wynosi  od  0,90 do 0,95. Trzeba też podać kąt nachylenia okna do poziomu alfa wynoszący 0 stopni.

Z treści pytania wynika też, że  okno dachowe stanowi znaczną część, albo nawet całą powierzchnię dachu. Nie jest to więc okno wymienne, dlatego nie ma potrzeby podawania wymiarów podczas definiowania tej przegrody. Oznacza to, że opcja Przegroda z zadanymi wymiarami nie powinna być  zaznaczona, rys. 1. Choć oczywiście, jej zaznaczenie nie byłoby błędem, ale byłoby to mało elastyczne i nieeleganckie rozwiązanie.

1_Okno_0
Na rysunku 1.  Opcja Przegroda z zadanymi wymiarami

Na rysunku 2 przedstawiono przykład definicji omawianego okna.

1_Okno_1
Rysunek 2. Przykład niewymiennego definiowania okna połaciowego

W etapie Straty ciepła lub Strefy ciepła wprowadzić  do zakładki Straty przez przenikanie  niewymiennego okna połaciowe powinno się je wprowadzić używając przycisku Dodaj przegrodę , rysunek 3.

1_Okno_2
Rysunek 3. Niewymienne okno połaciowe dodane w zakładce Straty przez przenikanie

 Podsumowanie

Przy określaniu  typ przegrody sugerowanie się jej nazwą może być mylące, ponieważ o typie przegrody decydują  jej właściwości oraz położenie w budynku. Innym przykładem są drzwi balkonowe, które są faktycznie oknem, a nie drzwiami.

Poliwęglan komorowy jako pokrycie dachowego jest bardzo lekkim, odpornym na warunki środowiskowe i łatwym do kształtowania materiałem. Jeżeli zastosowany ma być w pomieszczeniach ogrzewanych to  liczba kanałów usytuowanych poziomo musi wynosić  minimum 5, aby współ. U był mniejszy lub równy 1,50  W/(m2 * K).