Dostęp do Centralnego rejestru w programie ArCADia-TERMO

Dostęp do Centralnego rejestru w programie ArCADia-TERMO

Od wersji 6.3  programu ArCADia-TERMO każdy użytkownik, wykonujący świadectwa energetycznego, ma bezpośredni dostęp do strony MIiR, na której znajduje się Centralny rejestr charakterystyki budynku. Dzięki temu użytkownik może sam się zalogować się, aby np. sprawdzić lub poprawić wcześniej wprowadzone dane, zmienić lub zresetować hasło  albo zatwierdzić nowe świadectwo.

Aby przejść do tego Centralnego rejestru należy w programie ArCADia-TERMO kliknąć w lewym dolnym rogu na przycisk szary WYDRUKI, a potem, nieco wyżej, na niewielki zielony przycisk Centralny rejestr lub kliknąć na ostatni etap obliczeń.

Następnie po prawej stronie okna programu trzeba kliknąć duży przycisk WYŚWIETL CERTYFIKAT, rys. 1

wyswietl

Rysunek 1. Przycisk WYŚWIETL CERTYFIKAT

Dalej, nastąpi w programie ArCADia-TERMO otwarcie strony internetowej, zawierającej stronę serwisu MIiR, na której znajduje się Centralny rejestr charakterystyki budynku, rys. 2

Obecny adres serwisu jest następujący:
https://rejestr.cheb.mir.gov.pl/wykazy

MIIR

Rysunek 2. Strona serwisu Centralnego rejestru charakterystyki budynku

Na marginesie, warto dodać,  niejako przy okazji, że użytkownik może podać adres dowolny strony internetowej , np. www.wp.pl , aby objerzeć jej zawartość. Wynika to z fakty , że tak naprawdę do programu ArCADia- TERMO zastała dołączona przeglądarka internetowa.

Przykładem może być strona internetowa o adresie (rys. 3):
http://certyfikat-swiadectwo.pl/

inna

Rysunek 3. Dowolna strona internetowa otwarta w programie ArCADia-TERMO