Energia odpadowa w świadectwie energetycznym

Jak uwzględnić energię odpadową w świadectwie energetycznym

Energia odpadowa jest to nadwyżka energii powstała w wyniku procesu technologicznego (produkcyjnego), która nie jest lub nie może zostać wykorzystana do celów produkcyjnych, ani grzewczych w miejscu jej wytworzenia.

Energia odpadowa występuje najczęściej w postaci ciepłego lub gorącego powietrza i  usuwana jest odpowiednimi kanałami do środowiska zewnętrznego.

W praktyce energia odpadowa, to każdego rodzaju nadwyżki ciepła (energii) pochodząca:
a) z procesów technologicznych,
b) od urządzeń od produkcji (np. ciepło od silników, zamrażarek),
c) od ludzi np. pracownicy w biurowi,
d) od oświetlenia wbudowanego,
e) od instalacji.

Często nadwyżki ciepła występują także  w wielkopowierzchniowych budynkach biurowych, w których pracuje co najmniej kilkaset pracowników. Dla mniejszej liczby pracowników wartość nadwyżki ciepła jest zbyt mała, aby opłacalne było jej wykorzystanie.

Przykładem budynków zyski ciepła od procesów technologicznych są piekarnie, zakłady produkcyjne, magazyny typu mroźnie

Najczęstszym sposobem wykorzystania energii odpadowej jest jej przekazanie do innych pomieszczeń w celu ich ogrzania lub dogrzania do odpowiedniej temperatury. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie z punktów widzenia obliczeń wskaźnika EP, ponieważ powoduje jego znaczne obniżenie!

Rozporządzenie MIiR z dnia 3. 6.2014 r. nakazuje zyski ciepła od procesów technologicznych doliczać do zysków wewnętrznych pomieszczeń lub stref.

Jest to dobre rozwiązanie, ale ma trzy wady:
1) na podstawie danych zawartych w świadectwie energetycznym trudno jednoznacznie stwierdzić wielkość tych zysków,
2) trudno w sposób czytelny zdefiniować urządzenia do instalacji służącej do przekazania nadmiaru zysków do innych pomieszczeń,
3) trudno w sposób czytelny zdefiniować urządzenia pomocnicze oraz wykonać obliczenia energii pomocniczej.

Dlatego lepszym rozwiązaniem i znacznie bardziej czytelnym jest obliczenie rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło QH,nd pomieszczeń w strefie bez zysków wewnętrznych pochodzących z nadwyżek ciepła ( energii z odzysku), a następnie zdefiniowanie dodatkowego źródła ciepła oraz urządzeń pomocniczych do odzysku ciepła i przekazania go do innych pomieszczeń.

W programie ArCADia-TERMO dodano specjalną pozycję na liście paliw o nazwie Energia odnawialna – Odzysk, rys.1. Dzięki temu certyfikator może zdefiniować instalację do odzysku ciepła oraz obliczyć energię pomocniczą służącą do przekazania ciepła pochodzącego z energii odnawialnej.
Warto zwrócić uwagę, że wartość współczynnika nakładu wH=0,0, ponieważ jest to energia nie powodująca emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

2_Odzysk

Rysunek 1. Rodzaj paliwa – Odnawialne źródła energii – Odzysk

Następnie, po kliknięciu na przycisk Baza, należy zdefiniować sprawność wytwarzania dla urządzenia do odzysku ciepła oraz określić (rys. 2), klikając na przycisk … rodzaj energii jako Odnawialne żródła energii, rys. 3.

2_Wezel

Rysunek 2. Zdefiniowanie sprawności wytwarzania dla urządzenia do odzysku ciepła

2_Odnaw

Rysunek 3. Wybór odnalwialnego źródła energii

Na końcu należy, kliknąć na przycisk Oblicz, aby obliczyć energię pomocniczą zużytą przez wentylatory, zastosowane do przekazania ciepła, rys. 4.

2_Epom

Rysunek 4. Zdefiniowanie wentylatorów jako urządzeń pomocniczych w instalacji odzysku ciepła

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *