Opcja Napraw plik w programie ArCADia-TERMO

Opcja Napraw plik w programie ArCADia-TERMO

 

W najnowszej wersji 6.2 pojawiła się nowa opcja w menu Plik o nazwie Napraw plik.  Jej celem jest usunięcie w pliku .thb błędów, trudnych i wymagających wielu posunięć lub niemożliwych do usunięcia elementów (np. pomieszczeń) przez użytkownika programu. Działanie tej opcji nie jest remedium na każdą nietypową sytuację, dlatego w pomocy (Helpie) do programu opisane będą przypadki, w których ta opcja może mieć zastosowanie.

Obecnie kliknięcie na pozycję Napraw plik  może naprawić np. problem niechcianego powielania źródeł ciepła dla systemu ogrzewania, powodujący brak obliczenia wartości wskaźnika EP, albo brak problem braku odświeżania stref cieplnych.

2_Napraw_1

Rysunek 1.  Pozycja Napraw plik w menu Plik

W przypadku naprawienia pliku zostanie wyświetlony odpowiednik komunikat, informujący o rozwiązaniu danego problemu, rysunek 2.

2-Naprawiony_1
Rysunek 2. Informacja o naprawionym pliku

Jeżeli plik jest prawidłowy, wtedy zostanie wyświetlone okienko, w którym będzie wyświetlony komunikat o treści Nie znaleziono błędów, rysunek 3.

2_Nienapraw_2

Rysunek 3.  Okienko informujące o nieznalezieniu błędów.

Podsumowanie

Jak w każdym skomplikowanym programie komputerowym np. Windows, Microsoft Office zdarzają się sytuacje, w których powodem braku wyników nie jest brak danych, ale ich błędny zapis w kodzie programu, który można naprawić tylko poprzez poprawienie kodu przez programistę. W takich sytuacjach opcja Napraw plik jest bardzo często stosowana, jako awaryjne rozwiązanie.

W kolejnej wersji programu ArCADia-TERMO wybór opcji Napraw plik będzie rozwijany, powodując naprawę różnych błędów zapisu formatu pliku .thb. Użycie tej opcji w przyszłości prawdopodobnie będzie sugerowane nowymi komunikatami w oknie Raporty o błędach. Dzięki temu możliwa będzie naprawa  nieusuwalnych w inny sposób problemów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *