Opcja Praca grupowa w programie ArCADia-TERMO

Praca grupowa w programie ArCADia-TERMO

Jedną z zalet programu ArCADia-TERMO jest możliwość pracy grupowej. Jest to opcja używana przez bardziej zaawansowanych użytkowników, wtedy gdy istnieje konieczność wykonania:

1.  dokładnych obliczeń cieplnych dla poszczególnych pomieszczeń,

2. gdy liczba pomieszczeń przekracza 150,

3. gdy zależy na bardzo szybkim wykonaniu obliczeń,

4.  gdy wykonujemy obliczenia zapotrzebowania na ciepło/chłód podobnych budynków

Idea pracy grupowej polega na pobraniu danych dotyczących poszczególnych pomieszczeń, kondygnacji lub stref cieplnych/chłodu z innych plików .thb w celu stworzenia jednej listy pomieszczeń (stref cieplnych/chłodu), odzwiercielającej istniejący w budynku układ kondykacji i pomieszczeń lub stref.

Dzięki tej możliwości może jednocześnie wiele osób wprowadzać dane na oddzielnych komputerach i zapisywać je do oddzielnych plików, po to aby po zakończeniu tego etapu pracy, skopiować je do jednego pliku, w którym będzie przeprowadzana dalsza część obliczeń.

Konieczność przeprowadzenia dokładnych obliczeń cieplnych dla poszczególnych pomieszczeń najczęściej dotyczy tylko instalatorów grzejników lub systemu chłodzenia (klimatyzacji), dlatego są to osoby najczęściej korzystające z opcji Praca grupowa.

Wykorzystanie pracy grupowej jest bardzo przydatne także gdy liczba pomieszczeń w budynku przekracza 150, ponieważ wtedy wydajność (czas wprowadzania i przetwarzania danych oraz obliczeń wyników cząstkowych oraz końcowych) programu ArCADia-TERMO może znacznie się obniżyć! Wynika to z oczywistego faktu, że im więcej danych tym czas obliczeń musi rosnąć. Dlatego,  na przykład 3 osoby wprowadzające jednocześnie dane 150 pomieszczeń na osobnych komputerach zrobią to, co najmniej 6 (bo 6 = 3 * 2, (3 * 150 pomieszczeń) ) razy szybciej niż jedna osoba wprowadzajace 450 pomieszczeń na jednym komputerze. Aby to lepiej przekazać można przyjąć, że czas wprowadzenia 150 pomieszczeń przez 3 osoby, to ok. 10 godzin plus 1 godzina na scalenie danych, co daje razem 3*10 +1 = 11 godzin, a czas wprowadzenia przez jednego użytkownikia 450 pomieszczeń to 30 * 2 = 60 godzin (mnożnik 2 wynika ze spowolnienia programu), czyli 6 razy szybciej niż wspomniano wcześniej.

A 11 godzin to 1 dzień pracy, a 60 godzin to 5 dni, więc ewentualne zlecenie od klienta może przepaść, gdy powiemy mu: ” proszę przyjść za sześć dni, czyli za tydzień”, lub wygramy z konkurencją mówiąc : „wszystko będzie na pojutrze”.

W programie ArCADia-TERMO przycisk 7o-Straty  pozwalający na pracę grupową pokazany jest jest na rysunku 1.

7k-Praca_grupowa
Rysunek 1. Przycisk Praca grupowa

7n-Straty
Rysunek 2. Lista kondygnacji i pomieszczeń do zaimportowania

7m-Strefy
Rysunek 3. Lista stref do zaimportowania

Po kliknięciu na przycisk Praca grupowa użytkownik może w osobnym okienku wskazać plik. thb, z którego mają zostać pobrane i dołączone do głównego pliku .thb. do już istniejących kondygnacji wraz z pomieszczeniami (rys. 2) lub stref cieplnych/chłodu (rys.3) .

Podsumowanie

Praca grupowa jest bardzo przydatną i pomocną opcją programu ArCADia-TERMO ale tylko w wybranych sytuacjach, po to aby ułatwić i radykalnie przyspieszyć czas obliczeń przede wszystkim instalatorom lub certyfikatorom w przypadku bardzo dużych budynków. W pozostałym sytuacjach nie ma potrzeby jej stosowania.