Przenoszenie źródeł energii w programie ArCADia-TERMO

Przenoszenie źródeł energii w programie ArCADia-TERMO.

Ciekawą, choć mało znaną funkcjonalnością programu ArCADia-TERMO jest możliwość przenoszenia źródła ciepła pomiędzy (samodzielnymi) częściami budynku.  Chodzi o to, że dla budynku wielofunkcyjnego istnieje możliwość przesuwania raz zdefiniowanych źródeł ciepła do innych części budynku. Dzięki temu szybciej można prowadzić symulacje, a przez to wykonywać obliczenia.

W poniższym przykładzie najpierw zdefiniowano dwa źródła ciepła (gaz ziemny i węgiel kamienny), a potem utworzono dodatkową Nową grupę ( świadectwo), do której przesunięto zdefiniowane źródło ciepła o nazwie Gaz ziemny 62%, rys.1.

Na rysunku 2 przedstawiono widok, w którym w Nowej grupie znalazło się pierwsze źródło ciepła o nazwie  Gaz ziemny 62%.

5_a1
Rysunek 1.  Dwa źródła ciepła w Części budynku

5_a2

Rysunek 2.  Źródło ciepła w Nowej grupie  o nazwie Gaz ziemny 62%

Podsumowanie
Choć opisana funkcjonalność programu ArCADia-TERMO jest niewielka, to jednak potwierdza fakt, że producentowi tego programu zależy na ciągłym rozwoju i udoskonalaniu swoich produktów.