Archiwa tagu: adres

Jak zapisać dane o budynku i użytkowniku w programie ArCADia-TERMO?

Jak zapisać dane o budynku i użytkowniku w programie ArCADia-TERMO?

Wielu początkujących użytkowników programu ArCADia-TERMO nie wie istnienie możliwość zapisania dowolnej liczby szablonów zawierających zarówno dane teleadresowe analizowanego budynku i dane jednostki lub osób wykonujących obliczenia, na przykład świadectw i charakterystyk energetycznych czy audytów.

Dzięki temu uniknąć wielokrotnego, żmudnego wprowadzania, za każdym razem, tych samych informacji.

Sugestie

1) Szablon Uniwersalny

Tworząc szablony warto utworzyć jeden szablon uniwersalny o nazwie np. Moje dane, zawierający tylko informacje na temat jednostki opracowującej (wykonującej) obliczenia, czyli zawierający dane osoby lub firmy wykonującej obliczenia. Szablon ten powinien być zawsze ładowany zaraz po utworzeniu nowego pliku .thb.

2) Szablony dla budynków na nowo powstającym osiedlu

W przypadku wykonywania świadectw dla wielu budynków mieszkalnych wybudowanych na tym samym osiedlu najlepiej utworzyć szablon o nazwie miejscowości i nazwy osiedla, np. Łódź, Nowe Sady. Wtedy wystarczy tworząc kolejne świadectwo zmieniać tylko nazwę i ulicy każdego budynku.

Uwaga!
Tworzenie jednego szablonu dla wielu budynków mieszkalnych (np. w zabudowie szeregowej) albo lokali mieszkalnych znajdujących się w tym samym budynku wielorodzinnym, choć możliwe, nie jest dobrym pomysłem, ponieważ znacznie lepszym i wielokrotnie szybszym rozwiązaniem jest utworzenie tylko w jednym pliku .thb, w etapie Ogrzewanie i wentylacja wielu grup (świadectw) reprezentujących poszczególne budynki lub lokale mieszkalne.

Na rysunku 1 przedstawiono zrzut zawierający okno etapu Dane projektu. Okno to, składa się 3 części: lewej, środkowej i prawej.

Pierwsza część, od strony lewej (oznaczona kolorem zielonym), zawiera listę szablonów adresowych jakie zostały utworzone przez użytkownika.

Druga część, środkowa (oznaczona kolorem czerwony), zawiera informacje dotyczące analizowanego budynku.

Pierwsza część, od strony prawej (oznaczona kolorem niebieskim), zawiera informacje dotyczące osoby lub firmy wykonującej obliczenia.

szablon

Rysunek 1. Etap Dane projektu
Aby utworzyć szablon danych adresowych należy kliknąć menu Plik -> Zapisz szablon -> Zapisz jako typ ( wybrać typ *.tab)-> podać nazwę pliku np. Moje dane

ZapiszSzablon1
Rysunek 2. Pozycja Zapisz szablon w menu Plik

ZapiszSzablon2

Rysunek 3. Wybór danych adresowych

Po zapisaniu szablonu, szablon ten pojawi się na liście Danych adresowych, rys.1.

Aby wczytać do programu dane znajdujące się w szablonie, należy 2 razy kliknąć na dany szablon. A po krótkiej chwili zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający pobranie danych.

komunikat
Rysunek 4. Komunikat potwierdzający pobranie danych

W programie ArCADia-TERMO jest jeszcze kilka innych typów szablonów, np. przegród, urządzeń c.o. , c.w.u, chłodu, których zastosowanie bardzo przyspiesza wykonywanie wprowadzanie powtarzalnych danych.