Archiwa tagu: moc

Dotacje w Krakowie na wymianę kotła węglowego a program ArCADia-TERMO

Dotacje w Krakowie na wymianę kotła węglowego a program ArCADia-TERMO

Powszechnie wiadomo, że program ArCADia-TERMO ma bardzo wiele praktycznych zastosowawań.
Osoby przygotowujące wnioski w ramach programu Ograniczania niskiej emisji dla miasta Krakowa na rok 2014 mogą również posłużyć się programem ArCADia –TERMO podczas wykonywania obliczenia parametru projektowanego obciążenia cieplnego wyrażonego w watach na m2. Ponieważ od wartości tego parametru zależy wielkość otrzymanego dofinansowania, dlatego powinien być on obliczony w sposób rzetelny, pozwalając oszacować rzeczywiste obciążenie cieplne budynku lub lokalu mieszkalnego.
W tym celu muszą zostać zdefiniowane w etapie Definicje przegród wszystkie przegrody znajdujące się w budynku lub lokalu mieszkalnym, potem należy utworzyć wszystkie pomieszczenia, podać ich temperatury, wentylację i odczytać w etapie Straty ciepła dla każdego pomieszczenia wartość wyświetloną w ramce na rysunku poniżej.

8b_Straty-Krakow

Rysunek 1. Wyniki obliczeń obciążenia cieplnego na m2 w programie ArCADia TERMO
W przypadku wielu pomieszczeń trzeba samemu, na podstawie wyników wyświetlonych w programie ArCADia-TERMO obliczyć wartość średniego projektowanego obciążenia cieplnego po powierzchni użytkowej.
Na przykład, dla 3 pomieszczeń w budynku mamy obliczoną wartość:
[5534,73 W + 1528,80 W + 4470,60 W/m2 ]/ [40 m2 + 15 m2 + 30 m2 ] =
= 11534,13 W / 85 m2 = 135,69 W/m2

Otrzymany wynik podajemy we wniosku. Wartości powyżej 100 W/m2 świadczą o dużym zapotrzebowaniu na moc urządzenia grzewczego spowodowane całkowitym brakiem izolacji ścian wewnętrznych.
Aby obliczyć kwotę dotacji wystarczy otrzymany wynik pomnożyć przez powierzchnię użytkową oraz kwotę dotacji, wynoszącą 900 zł za każdy kilowat. W naszym przykładzie byłoby to 136,69 W/ m2 * 105 m2 * 900 zł /1000 = 12822,70 zł.

Podsumowanie
Jak widać obliczenia nie były trudne jednak wymagają niezbędnej wiedzy inżynierskiej i budowlanej, którą posiadają instalatorzy systemów ogrzewczych oraz doświadczeni certyfikatorzy.