Archiwa tagu: zdjęcia

Dodanie zdjęcia do budynku jedno- i wielofunkcycyjnego w programie ArCADia-TERMO

Dodanie zdjęcia do budynku jedno- i wielofunkcyjnego w programie ArCADia-TERMO 6.

Początkujący użytkownicy programu ArCADia-TERMO czasem mają problemy z prawidłowym dodaniem zdjęcia do raportu świadectwa charakterystyki energetycznej a następnie z jego wydrukiem.

W tym artykule zostaną omówione wszystkie aspekty tego zagadnienia.

Na początku należy podkreślić, że program ArCADia-TERMO pozwala na wykonywanie świadectw energetycznych – także dowolnych budynków wielofunkcyjnych, takich jak na przykład: budynek magazynowo-biurowo-mieszkalny, galeria handlowa, produkcyjno-biurowy, mieszkalno-biurowy, mieszkalno-handlowy itd.

Dodanie zdjęcia
Bardzo dobrym   przykładem budynku wielofunkcyjnego jest domek jednorodzinny ze sklepem. Mamy tutaj 2 funkcje budynku: mieszkalna i usługowa (sklep).

Aby wykonać świadectwo dla takiego budynku dwufunkcyjnego należy w etapie Strefy cieplne zdefiniować strefy (ogrzewane i nieogrzewane) należące do części mieszkalnej (Część mieszkalna) i do części usługowej (Część usługowa).

Następnie, trzeba przejść do etapu Ogrzewanie i wentylacja i po kliknięciu na przycisk plus 3_11_plus_1 ( w lewym górnym rogu) dodać nową grupę i nazwać ją Sklep, a potem kliknąć lewym przyciskiem myszy na strefę Część usługowa (strzałka przerywana) i przeciągnąć ją do pozycji Lista stref w grupie Sklep.

Dla uproszczenia przyjmijmy, że zarówno części mieszkalnej jaki usługowej mamy tylko po jednej strefie cieplnej (ogrzewanej).

3_11_plus_2
Rysunek 1. Końcowy układ funkcji w budynku jednorodzinnym w etapie Ogrzewanie i wentylacja

I teraz dopiero można dodawać zdjęcia.

Gdy chcemy dodać zdjęcie (rys.2):

a) tylko do części mieszkalnej, aby potem wydrukować świadectwo tylko tej funkcji budynku, należy kliknąć na Część mieszkalna budynku jednorodzinnego, a potem na domyślne zdjęcie po prawej stronie okna programu, aby dodać własne zdjęcie tej części budynku,

b) tylko do części usługowej, aby potem wydrukować świadectwo tylko tej funkcji budynku, należy kliknąć na Sklep, a potem na domyślne zdjęcie po prawej stronie okna programu, aby dodać własne zdjęcie tej części budynku ( czyli sklepu),

c) całego domku jednorodzinnego, aby potem wydrukować świadectwo dla całości, należy kliknąć na Certyfikat ( niebieska strzałka ciągła, rys.1), a potem na domyślne zdjęcie po prawej stronie okna programu, aby dodać własne zdjęcie całego domku jednorodzinnego.

3_11_plus_3
Rysunek 2. Dodanie zdjęcia do każdej funkcji i do całego domku jednorodzinnego. Linia górna – dla całego budynku, linie dolne – dla obu funkcji.

Wydruki

To jeszcze nie koniec.

Gdy chcemy prawidłowo wydrukować świadectwa dla poszczególnych funkcji budynku oraz dla całego domku jednorodzinnego (z obiema funkcjami), to wtedy musimy przejść do etapu Wydruki i gdy chcemy wydrukować świadectw energetyczne dla (rys. 3):

  1. a) całego domku jednorodzinnego musimy kliknąć na słowo Certyfikat,
  2. b) części mieszkalnej domku jednorodzinnego musimy kliknąć na słowo na Część mieszkalna budynku jednorodzinnego,
  3. c) częsci usługowe domku jednorodzinnego musimy kliknąć na słowo Sklep,

3_11_plus_4
Rysunek 3. Lista funkji budynku do wydruku

Po wybraniu odpowiedniej pozycji na liście (rys.3) trzeba kliknąć na jednej z 3 przycisków znajdujących się po prawej stronie okna programu .

3_11_plus_5
Rysunek 4. Przyciski zapisu i wydruku w programie ArCADia- TERMO 6

Zostało jeszcze jedno pytanie. W jaki sposób dodać zdjęcie do budynku jednofunkcyjnego np. Domku jednorodzinengo bez części usługowej.

Odpowiedź jest prosta. Postepujemy dokładnie tak samo jak dla budynku wielofukcyjnego, pomietając jednak, gdzie dodaliścmy zdjęcie całego domku. Czy dodaliśmy do pozycji Certyfikat (rys. 1 i 3) czy części budynku. Ponieważ gdy dodaliśmy zdjęcie do pozycji Certyfikat, to i wydruk musimy wykonać klikając także na słowo Certyfikat (rys.3) i tak samo dla części budynku. Choć zawartość obu świadewtw byłaby identyczna, to jednak tylko w jednym z nich znajdowałoby się wcześniej dodane zdjęcie.